Bezpłatne zajęcia, podręczniki, program i harmonogram zajęć skrojony na miarę, możliwość przystąpienia do egzaminów nadających międzynarodowe certyfikaty – wszystko po to, by poprzez wzrost kompetencji językowych zwiększyć szanse studentów PWSZ w Tarnowie na znalezienie wymarzonej pracy.

29 czerwca 2019 r. był dniem kiedy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie ostatnia grupa studentów w bieżącym roku akademickim przystąpiła do międzynarodowych egzaminów językowych. 149-ciu studentów przygotowywało się do tego sprawdzianu znajomości zawodowego języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego biorąc udział w darmowych zajęciach językowych realizowanych w ramach projektu P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie, które finansowane były ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Spośród nich, 81 studentów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki przystąpiło do egzaminów potwierdzających znajomość języka obcego specjalistycznego oraz nadających międzynarodowe certyfikaty. Największa grupa studentów (61 osób) przystąpiła do egzaminu University of Greenwich – Vocational English Certificate (VEC), uzyskując w ten sposób dodatkowe kwalifikacje językowe w różnych branżach: inżynieria, język biznesu, finanse, nauki ścisłe, pielęgniarstwo, nauki o środowisku i fizjoterapia.

Ponadto 8 osób zdawało egzamin z języka francuskiego: Test de français international (TFI) potwierdzający znajomość języka francuskiego w środowisku pracy i życia osób dorosłych. Kolejne 12 osób przystąpiło do egzaminu z języka niemieckiego Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft (WiDaF), określającego poziom znajomości języka niemieckiego w kontekście biznesowym, ogólnego środowiska pracy jak i sytuacjach życia codziennego. Wszyscy studenci po ukończeniu zajęć, otrzymali certyfikat potwierdzający udział w kursie języka obcego zawodowego wydany przez PWSZ w Tarnowie.

Warto zaznaczyć, że konieczność nieustannego podnoszenia kompetencji językowych potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami stanowi wyzwanie dla studentów i absolwentów uczelni wyższych mających niebawem znaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

– 60-cio godzinne, bezpłatne dla studentów kursy języka obcego zawodowego, prowadzone w małych grupach z programem zajęć dopasowanym do potrzeb studentów, umożliwiające przystąpienie do egzaminów nadających międzynarodowe certyfikaty – mam nadzieję ułatwią studentom wejście na rynek pracy i sprostanie oczekiwaniom przyszłego pracodawcy – podkreśla Lucyna Krzemińska – kierownik Biura Karier, Projektów i Współpracy i jednocześnie Kierownik ww. projektu.

Studenci szlifowali język angielski, francuski i niemiecki w małych, maksymalnie dwunastoosobowych grupach, realizując program zajęć dostosowany do ich potrzeb, uwzględniający zagadnienia i słownictwo zawodowe.

– Oferta zajęć z języka obcego specjalistycznego zgodnie z kierunkiem studiów znakomicie wpisuje się w praktyczny profil kształcenia PWSZ w Tarnowie. Dzięki udziałowi w kursach studenci mają szansę podniesienia swoich kompetencji językowych, a poprzez zdobycie międzynarodowego certyfikatu ich formalnego określenia i w ten sposób wyróżnienia się na rynku pracy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku akademickim z tej możliwości skorzysta jeszcze większa liczba studentów – zachęca Renata Babuśka, koordynator zadania.

Kurs ten okazał się bardzo ciekawym doświadczeniem dzięki któremu miałam możliwość zaznajomienia się nie tylko z językiem obcym, ale również  z kulturą jego państwa. Znajomość języków obcych może okazać się bardzo pomocna nie tylko w pracy, ale również w życiu prywatnym, kiedy chcemy podróżować, poznawać nowych ludzi oraz rozwijać się wewnętrznie. Uważam również, że dostępność takiego kursu za darmo jest niepowtarzalną okazją dla każdego studenta – dodaje studentka Paulina Uryjasz,  która egzamin Test de français international zdała najlepiej ze wszystkich uczestników.

W ubiegłym roku akademickim zajęcia realizowane były w 16 grupach językowych. Od semestru zimowego 2019/20 trzy z nich będą kontynuowały naukę, a kolejni studenci będą mogli przystąpić do rekrutacji i w konsekwencji skorzystać z oferty w ramach projektu uczestnicząc w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach z języka obcego zawodowego.

Zapisów będzie można dokonywać wypełniając formularz rekrutacyjny on-line znajdujący się na stronie projektu lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pokój 300e. Nabór prowadzony będzie w dniach od 1 do 25 października 2019 r. Szczegóły znajdują się w regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej. 

Oferta w kolejnym semestrze dotyczy studentów semestru piątego, Instytutów: Humanistycznego, Ochrony Zdrowia, Administracyjno-Ekonomicznego i Matematyczno-Przyrodniczego.

O zapisach do grup decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje e-mailowe uzyskać można pod adresem perspektywy_kursy@pwsztar.edu.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Fot. S. Jania, A. Górska

Wróć do góry