Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie „Czytamy Hellera”.
Uczestnicy mogą przesłać esej na temat „Podróż w czasie” inspirowany twórczością Księdza Profesora Michała Hellera, lub zgłosić się do sprawdzianu testowego.

Tu znajdziesz Regulamin, terminy, lista polecanych lektur, dokumenty

Organizatorem konkursu „Czytamy Hellera” jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Tarnowie – Zakład Elektrotechniki i Zakład Filologii Polskiej oraz Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Zapraszamy.

Wróć do góry