Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie może od dziś pochwalić się supernowoczesnym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych (MCSM). Zespół kilku pracowni został kompleksowo przygotowany oraz wyposażony w zaawansowany technologicznie sprzęt, m.in. fantomy – symulatory pacjenta pozwalające na bardzo realistyczne odtworzenie scenariuszy klinicznych. MCSM powstał dzięki pozyskaniu przez uczelnię ponad 2,5 mln zł ze środków unijnych.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej wyposażone jest m.in. w symulatory wysokiej wierności służące do ćwiczeń skomplikowanych procedur medycznych. Fantomy przypominające ludzi mówią co je boli, reagują mruganiem, rozszerzaniem źrenic, można również sprawdzać im wszystkie parametry życiowe.

– Zrobione z silikonu symulatory pozwolą studentom pielęgniarstwa przed wejściem na oddział szpitalny w praktyczny sposób zweryfikować swoje umiejętności i przygotować się do pracy z prawdziwymi pacjentami. Podczas zajęć studenci będą ćwiczyć w oparciu o scenariusze przygotowywane przez pracowników akademickich, którzy podczas symulacji będą obserwować pracę i zachowania studentów zza lustra weneckiego. Ma to na celu wyćwiczenie odpowiedniej i szybkiej reakcji na sytuację zagrażającą życiu pacjenta. Ich działanie zostanie zarejestrowane, dzięki czemu później, będą mogli je przeanalizować, ocenić i wyciągnąć wnioski. W ten sposób nauczą się podejmować decyzje w stresujących sytuacjach zanim zaczną pracować z pacjentami – wyjaśnia dr Monika Łabuzek, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ.

 

W otwarciu MCSM wzięło udział wielu znamienitych gości z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Parlamentu i władz miasta na czele.

– Kształcenie z wykorzystaniem metody symulacyjnej daje zupełnie nowe możliwości zarówno dydaktykom, jak i studentom. Cieszę się bardzo, że nasza Uczelnia dołączyła do grona szkół wyższych posiadających tak wysoce zaawansowany sprzęt. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Centrum powiedziała podczas otwarcia prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska, Rektor PWSZ w Tarnowie.

Wagę kształcenia praktycznego podkreślała również Józefa Szczurek-Żalazko. Ciężka praca przynosi efekty. Ostatnie dane wskazują, że udało nam się zatrzymać odpływ zdolnych ludzi kształconych w kierunku pielęgniarstwa. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich osób korzystających z polskiego systemu opieki zdrowotnej – mówiła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

List gratulacyjny od Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowany do Rektor PWSZ odczytał Poseł Michał Cieślak. – Przyłączam się do gratulacji Pana Premiera. Cieszę się, że środki unijne są wykorzystywane w tak mądry i przemyślany sposób – mówił.

Wagę współpracy Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ z otoczeniem Uczelni podkreślała z kolei Anna Czech, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza. Z PWSZ współpracujemy od samego początku. Nie chwaląc się powiem, że „przyłożyliśmy rękę” do powstania IOZ, cieszę się, że mimo upływu ponad dwóch dekad nasze działania nadal cechuje wzajemny szacunek i wspólne korzyści. Gratuluję wszystkim, dzięki którym kształcenie przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy będzie stać na jeszcze wyższym poziomie – przekonywała parlamentarzystka.

Symulacja medyczna to odtworzenie możliwej sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej, z możliwością interakcji osób uczących się. Stopień realizmu symulacji może być bardzo różny, począwszy od studiów przypadku i gier edukacyjnych, poprzez komputerowe systemy wirtualnego pacjenta, manekiny i trenażery służące nauce umiejętności praktycznych, a skończywszy na zaawansowanych symulatorach pacjenta pozwalających na bardzo realistyczne odtworzenie scenariuszy klinicznych, czy wreszcie, wykorzystaniu standaryzowanych pacjentów.

Zastosowanie symulacyjnej metody nauczania pozwala implementować nową jakość uczenia się poprzez bezpośrednie doświadczenie, wprowadzenie nauki praktycznego zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej, bezpośrednich ćwiczeń przypadków skomplikowanych i rzadkich, odpowiedzialne i praktyczne rozwiązywanie problemów, czy komunikowanie z personelem i pacjentem opowiadała mgr Elżbieta Marcisz, Kierownik MCSM podczas okolicznościowego wykładu

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych składa się z kilku sal:

  • Sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności(sala przeznaczona do prowadzenia symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach zbliżonych do tych jakie panują w szpitalu)

  • Pomieszczenie kontrolne – sterownia (pomieszczenie umożliwiające osobom prowadzącym sesje symulacyjne kontrolę działania symulatora, kontrolę systemu audio-video, bezpośrednią obserwację ćwiczących, komunikację z ćwiczącymi, zapis i archiwizację plików oraz odtworzenie zapisu debriefingu na sali symulacyjnej)

  • Sala symulacji BLS (ang.Basic Life Support, sala wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu podstawowej resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy)

  • Sala symulacji ALS (ang. Advanced Life Support, sala wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu zaawansowanej resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy

  • Sala umiejętności pielęgniarskich(sala umożliwiająca naukę umiejętności pielęgniarskich takich jak m.in.: umiejętności pielęgnacyjne, higieniczne, nauka przemieszczania pacjentów, itp.)

  • Sala umiejętności technicznych (sala umożliwiająca naukę umiejętności technicznych takich jak m.in.: cewnikowanie, zabezpieczanie dróg oddechowych, iniekcje, dostęp naczyniowy, doszpikowy, konikotomia, itp.)

  • Sala egzaminacyjnej OSCE (sala przeznaczona m.in. do nauki umiejętności badań fizykalnych, wywiadu z pacjentem, komunikacji oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego OSCE metodą symulacji medycznych)

MCSM stworzono w ramach projektu pn. „Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie – program rozwojowy uczelni, realizowany przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

 

Wróć do góry