W murach naszej Uczelni gościliśmy kierownika wydziału pedagogiki i pracy socjalnej z zaprzyjaźnionego Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, doc. dr Svitlanę Kohut. W ramach realizowanego programu Erasmus+ Akcja 1. KA 107 „Mobilność pracowników uczelni z krajów partnerskich” wygłosiła w języku polskim wykłady skierowane głównie do studentów kierunku praca socjalna.

Tematyka wykładów skupiała się wokół specyfiki pracy socjalnej, aktualnych wyzwań dla pracowników socjalnych, reformy de-instytucjonalizacji i wsparcia społecznego dla osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie.

Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, sugestii, sposobów rozwiązywania problemów natury społecznej, przemyśleń związanych z ewaluacją i doskonaleniem warsztatu pracy pracownika socjalnego pozwoliła na nakreślenie planu dalszej współpracy między UKU we Lwowie, a PWSZ w Tarnowie.

Wróć do góry