Zapraszamy kadrę akademicką ANS w Tarnowie do wzięcia udziału w bezpłatnych, indywidualnych konsultacjach z zakresu analizy danych/metod statystycznych. Konsultacje te adresowane są do tych z Państwa, którzy chcieliby otrzymać pomoc/doradztwo w wyborze metod statystycznych, zaplanowaniu badań empirycznych czy wykonaniu analiz statystycznych. Każdy zgłoszony uczestnik będzie miał możliwość wykorzystania 2h konsultacji on-line w okresie listopad 2022 – luty 2023. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja trwa od 18 do 28 października 2022.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisu można dokonać uzupełniając formularz rekrutacyjny znajdujący się tutaj lub osobiście w Biurze Karier, budynek C, pokój 300 e lub c.

Szkolenie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie” w Tarnowie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Niniejsze konsultacje wpisują się w rozpoczęty roku akademickim 2022/2023 szerszy cykl pn. „LIFTING KOMPETENCJI”.

Wróć do góry