Koordynator ds. Przedsiębiorczości Akademickiej, Studenckie Koło Naukowe „MANAGER” z sekcją AIP przy PWSZ w Tarnowie, Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. zapraszają do udziału w II edycji gry przedsiębiorczej pt. „RozkręćmyTo”, która odbędzie się 24 kwietnia 2018 r.

Celem Gry jest rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów PWSZ w Tarnowie
wszystkich kierunków. Polega ona na odwiedzaniu przez zespoły miejsc kontrolnych na terenie kampusu PWSZ w Tarnowie. Gra rozegra się w ciągu jednego dnia. Orientacyjny
czas gry to ok. 3 godziny.

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przewidziano nagrody.

Szczegóły w regulaminie oraz karcie zgłoszenia.

Wróć do góry