Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie jest najchętniej wybieraną przez studentów uczelnią tego typu w Polsce piąty rok z rzędu! Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „O wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020” nasza Uczelnia wyprzedziła drugą w zestawieniu PWSZ w Chełmie. Dodatkowym powodem do radości jest fakt, że w zestawieniu 16 najpopularniejszych kierunków studiów w kraju znalazło się aż siedem z aktualnej oferty dydaktycznej PWSZ w Tarnowie.

W trakcie trzech tur naboru w elektronicznym systemie rekrutacji na studia, chęć rozpoczęcia nauki w Tarnowie wyraziło 2156 osób. Ostatecznie na studia wszystkich typów zapisały się 1554 osoby. Najpopularniejszymi kierunkami wybieranymi w PWSZ były: Administracja (343 osoby), Pielęgniarstwo (333), Ekonomia (139), Filologia angielska (136), Informatyka (96), Wychowanie fizyczne (83) i Fizjoterapia (82).

– Ta informacja, co warte szczególnego podkreślenia – opracowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest dla nas szczególnie cenna. Potwierdza bowiem to, że młodzi ludzie nam ufają, a oferta dydaktyczna, jaką dla nich mamy skłania ich do wyboru studiów w PWSZ. Bardzo dziękuję za to zaufanie mówi prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska, Rektor PWSZ w Tarnowie. – Gratuluję i dziękuję także wszystkim pracownikom Uczelni, dzięki którym jesteśmy liderem już od pięciu lat – dodaje Rektor Jadwiga Laska.

 

Zgodnie z informacją MNiSW studia w polskich uczelniach rozpoczęło w tym roku 424 328 osób. Co ciekawe aż siedem kierunków z aktualnej oferty dydaktycznej PWSZ w Tarnowie (Informatyka, Ekonomia, Filologia angielska, Finanse, Administracja, Automatyka i robotyka, Fizjoterapia) znalazło się w gronie szesnastu najpopularniejszych kierunków na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Jako ciekawostkę można dodać, że najwięcej osób ubiegało się w Polsce o przyjęcie na kierunki: Japonistyka (26,1 osób na miejsce), matematyka i analiza danych (22,2), sinologia (19,5), sztuki nowoczesne (16), elektromobilność (15,9), komunikacja wizerunkowa (15,7).

Informację o wynikach rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 opracowano w Departamencie Szkolnictwa Wyższego MNiSW na podstawie danych przekazanych przez uczelnie w sprawozdaniu EN-1 do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Wróć do góry