Wejście w „wiek dojrzały” – jak rozpoczęcie trzeciej dekady działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie określiła JM Rektor, dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ, będzie dużo łatwiejsze. Podczas dzisiejszej uroczystej inauguracji roku akademickiego tarnowska Uczelnia otrzymała bowiem potężne wsparcie – rządowe obligacje skarbowe na kwotę niemal 25 mln zł. Tak wysokie dofinansowanie ma zostać wydane na rozwój PWSZ oraz potrzebne Uczelni inwestycje. Uroczystość uświetniło obecnością wielu gości, z Wicepremier Beatą Szydło na czele.

Inaugurację zgodnie z tradycją rozpoczęło odśpiewanie hymnu Gaude Mater Polonia. Po nim głos zabrała JM Rektor, dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ w Tarnowie, która powitała licznie przybyłych gości oraz podsumowała miniony rok.

Rok 2018, rok setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości upływa w naszej uczelni pod znakiem rozpoczęcia trzeciej dekady istnienia. Najbliższe miesiące oznaczają zaś czas wdrażania Konstytucji dla Nauki. Czeka nas dużo pracy oraz zdanie egzaminu z autonomii Uczelni. Wraz z Ustawą otrzymaliśmy bowiem wielką swobodę działania. Ale wolność podejmowania decyzji równa się odpowiedzialność – mówiła JM Rektor.

JM Rektor podkreśliła także, że w PWSZ udało się uruchomić wszystkie kierunki, które Uczelnia posiada w swojej ofercie dydaktycznej. Po raz pierwszy od kilku lat liczba studentów uczących się tutaj przekroczyła cztery tysiące i obecnie wynosi dokładnie 4187. 1555 z nich stanowią studenci I roku, a 2632 z pozostałych roczników.

Jeśli spojrzeć na imponujące dane przez pryzmat typów studiów, to 3344 studentów kształci się w ramach studiów stacjonarnych (tzw. studia dzienne), a 843 to studenci niestacjonarni (tzw. studia zaoczne).

Tak dobre wyniki rekrutacji pozwalają wierzyć, że tarnowska PWSZ utrzyma, zajmowane od trzech lat, miano najchętniej wybieranej wyższej szkoły w Polsce.

– Realizujemy wiele projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Warto wspomnieć o pracowniach symulacyjnych dla pielęgniarstwa, o wdrożeniu rozwiązań informatycznych, które usprawnią naszą pracę we wszystkich jej aspektach. Po raz kolejny ruszy w tym roku Uniwersytet Dziecięcy przy PWSZ w Tarnowie – mówiła dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ.

Sporo miejsca JM Rektor poświęciła licznym sukcesom studentów i pracowników, podkreślając te międzynarodowe – wspinaczy sportowych z Anną Brożek i Aleksandrą Kałucką, czy kolarzem górskim, Michałem Toporem na czele. – Gratuluję zarówno sportowcom, jak i trenerom – dodawała.

– Dziękuję za zaproszenie, to jest dla mnie ogromny zaszczyt uczestniczyć w inauguracji wchodzącej w dorosłość, najdłużej funkcjonującej PWSZ w Polsce – zwróciła się do zebranych Wicepremier Beata Szydło.

– Obecny rok jest dla Państwa szczególny, wchodzicie w niego z nową ustawą, która daje ogromne szanse i niesie wielkie nadzieje. Rodzi też pytania – czy sprostacie? Czy to, co niosą przepisy będzie dla Was korzystne? Najważniejsze jest to, że stają przed Wami nowe możliwości, nowe perspektywy, nowe szanse. Tarnów jest przykładem tego, jak doskonale łączyć rozwój uczelni z rozwojem miasta. Myślę że kolejne lata, lata wspomnianej przez Panią Rektor dojrzałości, będą dla PWSZ w Tarnowie udane. Tego życzę nie tylko Uczelni, ale także miastu, powiatowi i województwu. Wszystkiego dobrego – zakończyła Wicepremier.

Sporo ciepłych słów padło także pod adresem władz uczelni, tarnowskiego środowiska akademickiego i studentów z ust Wojewody Józefa Gawrona, który odczytał list Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, adresowany do uczestników inauguracji.

Za udział w pracach nad Konstytucją dla Nauki podziękował zebranym Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego list odczytał jego społeczny asystent, dr Kazimierz Koprowski.

Wicepremier zapewnił w nim, że nakłady na Polską naukę wzrosną w najbliższym czasie o 1,350 mld zł, do polskich uczelni trafią obligacje na kwotę ok. 3 mld zł, a od stycznia ruszy trzyletni okres podnoszenia wynagrodzeń dla ludzi nauki.

Kilka chwil później do rąk JM Rektor trafił symboliczny czek na kwotę 24 mln 293 tys. zł w ramach wspomnianych obligacji skarbowych. Mają one zostać spożytkowane na realizację zadań inwestycyjnych.

– Wydamy te pieniądze mądrze, najlepiej jak potrafimy – zapewniła zebranych JM Rektor, dr hab. inż. Jadwiga Laska odbierając wspomniany czek z rąk dr. Kazimierza Koprowskiego.

Kolejnym mówcą był Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela. Przekazanie gruntów przez miasto tarnowskiej uczelni było najlepszą inwestycją w jego niemal siedemsetletniej historii – podkreślał. – Życzę dalszych lat wspaniałego rozwoju.

Jesteśmy w roku stulecia odzyskania Niepodległości. Dla młodych to bardzo długo, ale pamiętajmy, że aż dwadzieścia lat z tych stu wypełnia także historia PWSZ w Tarnowie. To ważne szczególnie tutaj, w Tarnowie, gdzie historia Pierwszego Niepodległego Miasta jest tak żywa i – ku mojej radości – budzi coraz większe zainteresowanie wśród ludzi młodych – dodawał prof. Kazimierz Wiatr, Senator RP, Przewodniczący Konwentu PWSZ w Tarnowie.

Podczas uroczystości wręczono także medale Komisji Edukacji Narodowej. Odebrali je: dr Małgorzata Martowicz, Prorektor ds Studenckich i Dydaktyki, dr Wanda Kulesza, dr Agata Lada oraz dr hab. Grzegorz Szpila.

Niezwykle ważną częścią uroczystości była immatrykulacja studentów pierwszego roku. Najlepsi spośród nowo przyjętych odebrali indeksy, a potem złożyli ślubowanie.

Głos zabrał także Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, Sebastian Bach, który w ciepłych słowach przywitał swoich młodszych kolegów, studentów pierwszego roku.

W trakcie uroczystości wręczono też medale dla najlepszych absolwentów minionego roku oraz nagrody dla autorów najlepszych prac.

Podniosłą uroczystość zakończył niezwykle ciekawy wykład „Nowoczesność – modernizm – awangardy”, który wygłosił prof. dr hab. Wacław Rapak oraz – zgodnie z tradycją – hymn państwowy.

Warto na koniec dodać, że dwa dni wcześniej w Bazylice Katedralnej odprawiona została uroczysta msza św. w intencji tarnowskiego środowiska akademickiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz rektorskich tarnowskich uczelni, pracownicy naukowi i administracyjni oraz oczywiście studenci. Koncelebrowanej mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Leszek Leszkiewicz.

 

 

Wróć do góry