Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci prof. dr hab. inż. Marii Borczuch-Łączki, wieloletniej wykładowczyni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, wspaniałej pedagog, przyjaciółki studentów, wychowawczyni kilku pokoleń inżynierów – absolwentów PWSZ i AGH.

Prof. dr hab. inż. Maria Borczuch-Łączka z tarnowską PWSZ związana była od ponad 18 lat, a od 2015 roku kierowała najpierw Zakładem, a potem Katedrą Inżynierii Materiałowej. Jej zainteresowania badawcze skoncentrowane były na m.in.: nowoczesnych materiałach amorficznych i szklanokrystalicznych, biomateriałach, fizykochemii, materiałach ceramicznych, technologii szkieł specjalnych.

Habilitację uzyskała w 1991 roku, a jej praca nosiła tytuł Domieszkowane szkło krzemionkowe. W marcu 2000 roku otrzymała od Prezydenta RP nominację profesorską w dziedzinie nauk technicznych.

Profesor Borczuch-Łączka była promotorką i recenzentką prac inżynierskich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Uczestniczyła i zarządzała wieloma projektami badawczymi, była członkiem i ekspertem licznych organizacji naukowych, jest autorką i współautorką licznych artykułów i prac z zakresu inżynierii materiałów.

Rodzinie i bliskim śp. Pani Profesor składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Wróć do góry