Z głębokim żalem i poczuciem wielkiej straty informujemy, że 16 kwietnia 2022 roku zmarła dr Maria Lipińska, współtwórczyni Zakładu Pielęgniarstwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, która w latach 2001-07 pełniła funkcję Kierownik ZP PWSZ w Tarnowie.

Dr Maria Lipińska była osobą niezwykle zasłużoną dla polskiego środowiska pielęgniarskiego, cenionym i utalentowanym pedagogiem, wychowawczynią wielu pokoleń pielęgniarek, a jednocześnie twórczą, kreatywną i życzliwą Koleżanką. W naszej pamięci pozostanie jako osoba niezwykle wrażliwa na los drugiego człowieka. Dr Lipińska pozostawiła bardzo bogaty dorobek naukowy, z którego Studenci korzystają do dziś.

Dr Maria Lipińska urodziła się 7 października 1942 roku. Była absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Przez wiele lat pracowała w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji.

Pracę w Tarnowie rozpoczęła w 2001 roku w utworzonym wtedy Instytucie Ochrony Zdrowia PWSZ (obecnie Wydział Ochrony Zdrowia ANS). Współtworzyła i zarazem pełniła funkcję Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa do roku do 2007. W roku 2008 odznaczona została złotym medalem za długoletnią służbę.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w piątek, 22 kwietnia 2022 r. o godz. 12.20 w kaplicy na cmentarzu Batowickim, ul. Reduta, w Krakowie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu parafialnym.

Dr Maria Lipińska pozostanie w naszej pamięci jako osoba niezwykłej pracowitości, zaangażowana w rozwój nowoczesnych metod kształcenia pielęgniarek. W jej osobie żegnamy Koleżankę, która była dla nas i Studentów wzorem człowieczeństwa i profesjonalizmu.

Rodzinie oraz bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Rektor, Senat i Społeczność Akademicka Katedry Pielęgniarstwa ANS w Tarnowie.

Wróć do góry