Zapraszam Wszystkich Studentów I roku kierunku: Praca Socjalna na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się dnia 10 października 2018 roku o godzinie 18.00 w sali 102, blok A (studia stacjonarne) oraz dnia 13 października 2018 roku o godzinie 9.30 w sali 215, blok A (studia niestacjonarne).

Z wyrazami szacunku
Ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, profesor PWSZ
Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej

Wróć do góry