W dniach 1-14 czerwca 2023 r. odbywają się, za pośrednictwem platformy MS Teams, zapisy studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na obowiązkowe zajęcia lektoratowe rozpoczynające się od semestru zimowego 2023/2024.

Zapisy będą prowadzone wyłącznie za pomocą platformy MS Teams (konto na platformie Microsoft Teams musi być założone na adres mailowy z domeny @student.anstar.edu.pl lub @student.pwsztar.edu.pl. Komplet instrukcji dotyczących poczty i platformy Office 365 jest dostępny na stronie https://it.pwsztar.edu.pl/ w menu Strefa studenta).

Link do rejestracji na zajęcia lektoratowe będzie aktywny od 1 czerwca od godz. 8:00 do 14 czerwca do godz. 15:30.

Zgodnie z obowiązującymi planami studiów każdy student wybiera  jeden z dostępnych na danym kierunku języków:

 • Administracja publiczna – angielski, niemiecki, francuski, rosyjski;
 • Ekonomia – angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski;
 • Praca socjalna – angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski;
 • Chemia – angielski;
 • Ochrona środowiska – angielski, niemiecki, włoski;
 • Grafika – angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski;
 • Wzornictwo – angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski;
 • Automatyka i robotyka – angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski;
 • Informatyka – angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski;
 • Elektrotechnika – angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski;
 • Elektronika i telekomunikacja – angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski;
 • Mechatronika – angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski;
 • Położnictwo – angielski;
 • Kosmetologia – angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski;
 • Wychowanie fizyczne – angielski, niemiecki, francuski, włoski.

Przy składaniu deklaracji proszę wziąć pod uwagę wynik testu poziomującego z języka angielskiego. Pomoże on dokonać właściwego wyboru poziomu języka angielskiego lub zastanowić się nad wyborem (o ile to możliwe) innego języka, który zaczyna się od poziomu A1. Język angielski zaczyna się od poziomu B1+.

Osobom, które posługują się językiem angielskim na poziomie C1, C2, sugerujemy (o ile pozwala na to plan studiów) wybranie lektoratu z języka niemieckiego, włoskiego, francuskiego lub rosyjskiego, ponieważ znajomość dwóch języków obcych jest ceniona na rynku pracy.

Studenci, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą deklaracji wyboru języka, zostaną automatycznie przydzieleni do grup językowych, w których będą jeszcze wolne miejsca.

Wróć do góry