Od 1 do 20 grudnia studenci I roku  studiów stacjonarnych pierwszego stopnia,  stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich będą mogli zapisać się na obowiązkowe zajęcia lektoratowe rozpoczynające się od semestru letniego 2023/2024.

Zapisy będą prowadzone wyłącznie za pomocą platformy  MS Teams. Konto w aplikacji musi być założone na adres mailowy z domeny @student.pwsztar.edu.pl,  @student.anstar.edu.pl  lub  @student.atar.edu.pl. Komplet instrukcji dotyczących poczty i platformy Office 365 jest dostępny TUTAJ w menu Strefa studenta.

Zgodnie z obowiązującymi planami studiów  prosimy o  wybranie jednego  z  języków  dostępnych na Państwa kierunku. Lista kierunków,  języków oraz linki do elektronicznych zapisów znajdują  się poniżej.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

 • Pielęgniarstwo – angielski

Zapisz się tutaj

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia:

 • Administracja publiczna – angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski
 • Ekonomia – angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski
 • Praca socjalna – angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski
 • Filologia polska – angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski
 • Technologia chemiczna – angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski
 • Wychowanie fizyczne – angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski
 • Pielęgniarstwo – angielski

Zapisz się tutaj

Studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie:

 • Fizjoterapia – angielski, niemiecki, włoski
 • Prawo – angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski
 • Psychologia – angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski

Zapisz się tutaj

Linki do rejestracji na zajęcia lektoratowe  będą  aktywne od 1 grudnia (od godz. 8:00) do 20 grudnia (do godz. 15:30). Przed przystąpieniem do uzupełnienia deklaracji prosimy o  uważne  zapoznanie się z jej  treścią, w szczególności  z informacjami znajdującymi się na początku.

Studenci, którzy nie wypełnią deklaracji (w określonym terminie) zostaną automatycznie zapisani do grup językowych, w których będą wolne miejsca.

Studenci, którzy posiadają zgodę (lub dopiero będą ubiegać się o zgodę) dziekana wydziału na zwolnienie z zajęć językowych,  również wypełniają deklarację i wybierają język (dokładnie ten, z którego będą mieli przepisaną ocenę).

Uprzejmie informujemy, że po zakończeniu zapisów przystąpimy do tworzenia grup lektoratowych, a następnie do układania harmonogramu zajęć. Przed rozpoczęciem się semestru letniego 2023/2024 listy lektoratowe z  przydziałem studentów do grup językowych zostaną opublikowane na stronie SJO w zakładce Harmonogram.

Wróć do góry