Okres zawieszenia działalności dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie został wydłużony do odwołania. Zajęcia nadal będą się odbywać w formie zdalnej, a nowością jest wprowadzenie możliwości organizowania indywidualnych zajęć, dyżurów i konsultacji nauczycieli akademickich ze studentami na terenie uczelni przy zachowaniu obowiązujących procedur związanych z minimalizacją zagrożenia wirusem SARS-CoV2. Pozostałe istotne dla studentów kwestie zostaną uregulowane w oddzielnym zarządzeniu.

Jednocześnie podjęta została decyzja o wprowadzeniu stacjonarnych dyżurów dla studentów i osób spoza uczelni. Będą się one odbywać w każdy wtorek i czwartek w godzinach 9-14. W powyższych godzinach otwarte będą:

 1. Rektorat
 2. Sekretariaty Prorektorów oraz Kanclerza
 3. Dziennik Podawczy
 4. Dziekanaty
 5. Dział Organizacyjno-Prawny
 6. Radcy Prawni
 7. Biuro Promocji
 8. Biuro Karier, Projektów i Współpracy
 9. Dział Praktyk Studenckich
 10. Uczelniane Centrum edukacji Ustawicznej
 11. Dział Współpracy z Zagranicą
 12. Dział Toku Studiów
 13. Dział Pomocy Materialnej
 14. Dział Jakości Kształcenia
 15. Studium Języków Obcych
 16. Kwestura
 17. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
 18. Dział Obsługi Informatycznej
 19. Sekcja Inwestycji
 20. Archiwum
 21. Sekcja Poligraficzno-Reprograficzna

W kontaktach ze studentami oraz osobami spoza uczelni pracownicy zobowiązani są do używania środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, przyłbice, płyn dezynfekcyjny). Za stały do nich dostęp odpowiada Kanclerz.

Pełna treść zarządzenia dostępna jest TUTAJ.

Wróć do góry