Zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/2021 w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w dn. 26.01.2022 r. (środa) zajęcia odbywają się według rozkładu zajęć z czwartku.