19 grudnia br. podczas spotkania opłatkowego dla pracowników Uczelni oficjalnie zadebiutował Chór Uczelniany, który dyrygowany przez studentkę pielęgniarstwa Katarzynę Walat wykonał zestaw wybranych kolęd.

Opiekunem Chóru jest mgr Aneta Grochowska. Studenci oraz pracownicy chętni do zasilenia szeregów uczelnianego Chóru mogą uzyskać informacje na e-mailu chor-pwsz@onet.pl.

Wróć do góry