Wydział Administracyjno–Ekonomiczny, Katedra Ekonomii, Studenckie Koło Naukowe MANAGER oraz Koordynator ds. przedsiębiorczości akademickiej zapraszają na X Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych „Wyniki finansowe przedsiębiorstw jako czynniki rozwoju polskiej przedsiębiorczości”, która odbędzie się dnia 12 maja 2023 roku w Auli im. Jana Szczepanika ANS w Tarnowie (sala C017) o godzinie 09.00.

Plan wydarzenia

 • 9.00 – rozpoczęcie konferencji;

– Przywitanie Gości przez JM Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie
dr hab. Małgorzate Kołpę, prof. Uczelni;

– Wystąpienie Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Tarnowie Jadwigi Jakubowskiej Babiarz;

– Wystąpienie Prezesa SKN Manager ANS w Tarnowie Karoliny Czapkowicz;

 • 9.30 – Wykład inauguracyjny: Księgowy – zawód przyszłości – ścieżka poszerzania kompetencji w ramach certyfikacji zawodu księgowego w SKwP, Justyna Tylko, przedstawicielka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Tarnowie;
 • 9.40 – Przedstawienie programu oraz kryteriów oceny wystąpień studentów przez Dziekana Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego dra inż. Jarosława Mikołajczyka, prof. Uczelni.

I SESJA

 • 9.50 – Andżelika Partyka, Adrian Domino (Uniwersytet Rzeszowski): Wyniki finansowe przedsiębiorstw z sektora MŚP jako motoru polskiej przedsiębiorczości;
 • 10.05 – Wiktoria Czarnik (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnów): Wpływ kompetencji menedżerskich i przywódczych na rozwój przedsiębiorstw;
 • 10.20 – Jakub Bosek, Igor Barnaś (Uniwersytet Rzeszowski): Porównanie wyników finansowych przedsiębiorstw z sektora e-commerce;
 • 10.35 – Joanna Srebro, Sylwia Motyka (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnów): Sztuczna inteligencja;
 • 10.50 – Joanna Piekarz (Uniwersytet Rzeszowski): Różnice kulturowe w biznesie;
 • 11.05 – Anna Hańczyk (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie): Zarządzanie kapitałem i ryzykiem na rynku Forex;
 • 11.20 – Karolina Chmiel, Anna Ochalska (Uniwersytet Rzeszowski): Znaczenie wyniku finansowego dla małych przedsiębiorstw;
 • 11.35-11.50 – przerwa kawowa.

II SESJA

 • 11.50 – Iga Chorzepa, Przemysław Bujak (Uniwersytet Rzeszowski): Kondycja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw po pandemii COVID 19;
 • 12.05 – Arkadiusz Stelmach (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnów): Prawo do naprawy w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości na wybranych przykładach;
 • 12.20 – Hubert Leśniak, Paulina Pasierb (Uniwersytet Rzeszowski): Kondycja finansowa przedsiębiorczości w Polsce;
 • 12.35 – Kinga Michoń (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnów): Crowdfunding w Polsce i na świecie;
 • 12.50 – Kamil Krajewski (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnów): Czy piłka nożna to biznes? Analiza sytuacji sportowej i finansowej w polskich klubach piłkarskich;
 • 13.05 – Anna Plichta (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnów): Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorczości;
 • 13.20 – przerwa/obrady komisji;
 • 13.35 – wystąpienie opiekuna SKN Manager prof. dra hab. Krzysztofa Firleja;
 • 13.50 – wystąpienie opiekuna SKN Manager mgr inż. Barbary Partyńskiej-Brzegowy;
 • 14.05 – zamknięcie konferencji, wręczenie nagród;
 • 14.15 – poczęstunek.
Wróć do góry