To doskonała wiadomość dla obecnych oraz przyszłych studentów specjalności chemicznych oferowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie. Opierając się na wynikach wnikliwego raportu Zespołu Oceniającego, Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku Chemia w tarnowskiej Uczelni. Kolejna ocena programowa nastąpi za pięć lat – dopiero w roku akademickim 2024/2025.

– Cieszę się bardzo z tej pozytywnej oceny, bo przygotowania do akredytacji kosztowały nas sporo wysiłku. Uchwała PKA to najlepszy dowód tego, że kształcenie Chemii w Tarnowie stoi na bardzo wysokim poziomie. Już teraz zapraszam wszystkich tegorocznych maturzystów do PWSZ w Tarnowie – nie kryje radości dr Krzysztof Kleszcz, kierownik Zakładu Chemii.

W wspomnianej Uchwale PKA czytamy, że Komisja nie ma żadnych zastrzeżeń odnośnie jakości kształcenia na wspomnianym kierunku w PWSZ w Tarnowie. Członkowie Zespołu oceniającego podkreślili, że, zgodnie z zaleceniami, „Uczelnia od roku akademickiego 2017/2018 przeszła na profil praktyczny oraz zaprzestała rekrutacji studentów na kierunek chemia o profilu ogólnoakademickim.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia, a także budowania kultury jakości.

Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni, jako instytucji europejskich.

Polska Komisja Akredytacyjna realizuje swoją misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów. Troską Komisji jest to, by jej opinie i oceny oraz zalecenia i rekomendacje pozostawiały szerokie pole dla autonomicznych inicjatyw promujących innowacyjność procesu dydaktycznego oraz wysoką kulturę jakości kształcenia.

Pozytywna ocena odnośnie Chemii oznacza, że PWSZ w Tarnowie kształci na tym kierunku na najwyższym poziomie i spełnia bardzo surowe kryteria nałożone i weryfikowane przez członków Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Warto dodać, że PWSZ w Tarnowie jest jedyną wyższą szkołą zawodową w Polsce, która ma w swojej ofercie kierunek Chemia. Uczelnia dysponuje doskonale wyposażonymi laboratoriami oraz kadrą dydaktyczną złożoną z wybitnych specjalistów, wśród których nie brakuje naukowców pracujących przy innowacyjnych, także międzynarodowych, projektach oraz praktyków związanych z biznesem.

Studenci zamierzający studiować kierunek Chemia mogą obecnie wybierać spośród czterech specjalności: chemii stosowanej, chemii medycznej, chemii żywności oraz ratownictwa chemicznego. Więcej na temat ofert Zakładu Chemii można przeczytać TUTAJ.

Wróć do góry