19 kwietnia 2018 roku w Sali Lustrzanej wręczono Nagrody Naukowe „Perły Tarnowa” w konkursie Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego za najlepszą pracę licencjacką i magisterską absolwentów tarnowskich uczelni wyższych. Wśród uhonorowanych przez Komisję Konkursową prac znalazła się praca absolwentki kierunku filologia polska tarnowskiej PWSZ.

Pani Katarzyna Mierzwa otrzymała wyróżnienie za pracę pt. „Socjolekt strażaków z regionu Gorlic i Nowego Sącza”, której promotorem była dr Małgorzata Pachowicz, doc. PWSZ.

GRATULUJEMY!

Wróć do góry