Podczas Inauguracji 22. roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie wyróżniono dwoje tegorocznych absolwentów kierunku Chemia.

Lic. Anna Wantuch uhonorowana medalem dla wyróżniającego się absolwenta PWSZ w Tarnowie.

Pasjonatka chemii, która od początku studiów angażowała się w wiele inicjatyw studenckich mających na celu popularyzację nauki wśród dzieci i młodzieży. Była prezesem Naukowego Koła Chemików OZON, redaktorem naczelnym biuletynu studenckiego Omega, aktywnym uczestnikiem warsztatów, pokazów i innych wydarzeń naukowych.

Praca lic. Anny Wantuch pt.: „Synteza i badania in vitro nowych siarkowych analogów 3-fenylo-4-chinazolinonu, jako potencjalnych ligandów receptorów serotoninowego 5-HT6 i dopaminowego D2”, jest przykładem multidyscyplinarnej pracy łączącej syntezę chemiczną, badania biochemiczne in vitro oraz zaawansowane metody komputerowo-wspomaganego projektowania leków (in silico). Praca przedstawia otrzymanie (od zaprojektowania in silico, przez syntezę organiczną i badania in vitro) nieznanego dotąd związku, który wykazał zadowalająco wysokie powinowactwo względem receptora 5-HT6 i wysoką selektywność względem receptora dopaminowego D2. Zaprojektowany związek chemiczny jest topologicznie podobny do znanego leku antypsychotycznego – promazyny.

 

Lic. Dominika Golonka uhonorowana dyplomem uznania za wyróżnioną pracę dyplomową.

Praca lic. Dominiki Golonki pt.: „Badania spektroskopowe i teoretyczne wpływu podstawienia fluorem na tworzenie molekularnych oddziaływań na przykładzie pochodnych aniliny”, przedstawia bardzo szeroko zakrojone badania łączące metody kwantowo-mechaniczne, spektroskopowe (FTIR-ATR oraz FT-Raman) oraz krystalograficzne nad określeniem roli podstawnika fluorowego w projektowaniu bardziej skutecznych leków. Praca wykonywana była przy udziale zasobów technicznych PWSZ w Tarnowie oraz Instytutu Farmakologii PAN. Otrzymane wyniki rzucają nowe światło na temat roli fluoru w jednych z najbardziej kluczowych oddziaływań międzycząsteczkowych znanych w chemii medycznej – wodorowego i halogenowego.

Gratulujemy!

Wróć do góry