Początkiem maja studenci II roku Ochrony Środowiska w ramach przedmiotu zajęcia terenowe z ochrony przyrody, wzięli udział w wyjeździe terenowym w Pieniny. Podczas wyjazdu zwiedzili pawilon wystawowy w Dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku w którym zapoznali się z historią utworzenia Parku oraz jego walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Następnie po przejechaniu do Jaworek zwiedzili rezerwat przyrody Wąwóz Homole zapoznając zarówno z jego walorami przyrodniczymi jak również z innymi formami ochrony przyrody występującymi na terenie Pienin oraz Beskidu Sądeckiego. Po opuszczeniu rezerwatu studenci udali się na ostatnie naturalne stanowisko pierwiosnki omączonej w Beskidzie Sądeckim, gdzie zapoznali się z historią ochrony gatunku, istniejącymi zagrożeniami dla gatunku i jego siedliska oraz podejmowanymi działaniami ochrony czynnej.

Wróć do góry