Seminarium Naukowe PWSZ: 12 lutego 2016 r.

– dr inż. Daniel Król z Zakładu Informatyki Instytutu Politechnicznego PWSZ – „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w badaniach naukowych PWSZ” (Prezentacja aparatury badawczej, zaprojektowanej i zbudowanej w Instytucie Politechnicznym PWSZ w ramach projektów naukowo-badawczych. W przystępny sposób zostaną przedstawiane rozwiązania sprzętowe oraz programowe, systemów akwizycji i przetwarzania sygnałów. Do najważniejszych można zaliczyć: interfejsy pomiarowe, wirtualną komorę bezechową, system rejestracji i przetwarzania sygnałów bioakustycznych oraz analizę rozkładu pola akustycznego w badaniach wymowy.)

– dr Rafał Kurczab z Zakładu Chemii Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego PWSZ – „Zastosowanie metod modelowanie molekularnego i chemoinformatycznych w projektowaniu nowych związków aktywnych biologicznie i materiałów
(Zaprezentowane zostaną metody modelowania molekularnego oraz chemoinformatyczne – dokowanie molekularne, QSAR, uczenie maszynowe, wirtualny screening molekularnych baz danych – stosowane w racjonalnym projektowaniu nowych leków CNS i chemioterapeutyków. Poruszony zostanie równiez problem użycia tych metod w projektowaniu nowych materiałów o pożądanych właściwościach – polimerów, materiałów do baterii i akumulatorów, materiałów do ogniw fotowoltaicznych, materiałów budowlanych, itd.)

SZCZEGÓŁY
Data i godzina: 12 lutego 2016, 15:00
ORGANIZATOR
MIEJSCE WYDARZENIA
Kategoria Wydarzenia:
Wróć do góry