Drodzy entuzjaści Kosmosu, po kilkuletniej przerwie spotykamy się w Tarnowie na 4 edycji konferencji MEET the SPACE. Konferencja jest odpowiedzią na widoczny, dynamiczny trend rozwoju technologii kosmicznych w ciągu ostatnich lat. Wydarzenie pozwoli na wymianę doświadczeń w gronie osób zaangażowanych w realizację odwiecznego marzenia ludzkości jakim jest eksploracja Kosmosu.

Konferencja MEET the SPACE jest forum naukowym, które umożliwia prezentację najnowszych polskich i zagranicznych osiągnięć badawczych oraz doświadczeń w zakresie badania i eksploracji Kosmosu zarówno osobom z bogatym doświadczeniem, jak również tym, którzy dopiero stawiają w tej dziedzinie swoje pierwsze kroki. Przekazywana w przystępny sposób wiedza zostanie podzielona na cztery sesje tematyczne: Near Space, Technika rakietowa, Obserwacja przestrzeni kosmicznej i okołoziemskiej oraz załogowe loty kosmiczne.

Głównym celem MTS jest dyskusja i wymiana doświadczeń na temat różnorodnych zagadnień obejmujących swym zakresem technikę rakietową, balonowe loty stratosferyczne, obrazowanie satelitarne, obserwacje astronomiczne, badania kosmicznych lotów załogowych i wiele innych tematów związanych z technologiami i badaniami kosmicznymi.

Wybór Tarnowa na miejsce konferencji jest związane ze szczególnymi tradycjami w zakresie badania Kosmosu przede wszystkim za sprawą księdza profesora Michała Hellera, tarnowianina, wybitnego Astronoma i Filozofa naszych czasów. Mamy nadzieję, że wyniki konferencji pozwolą nie tylko na podtrzymanie tarnowskiej tradycji badania kosmosu, ale także wpłyną na twórcze jej rozwinięcie w nadchodzących dziesięcioleciach. Konferencja odbędzie się na terenie kampusu Akademii Tarnowskiej we współudziale stowarzyszenia Astronomia Nova w dniach 6-7 czerwca 2024 r. w auli im. Jana Szczepanika – wybitnego tarnowskiego wynalazcy i wizjonera (Budynek C 017).

Streszczenia referatów zostaną opublikowane w czasopiśmie „Science, Technology and Innovation”. Natomiast publikacja rozszerzonej wersji będzie możliwa w „Annales Astronomiae Novae” lub „Science, Technology and Innovation” w zależności od preferencji prelegentów.

SZCZEGÓŁY
Data i godzina: 06 czerwca 2024, 08:00
ORGANIZATOR
MIEJSCE WYDARZENIA
Aula im. Jana Szczepanika (C017)
Kategoria Wydarzenia:
Wróć do góry