Zapraszamy na kolejne spotkanie z dr Wandą Matras-Mastalerz z Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

📌 Temat spotkania: Literatura jako przestrzeń do dialogu. Ekologia słowa w komunikacji i (nie)porozumieniu społecznym.

📌 Termin spotkania: 1 marca 2024, rozpoczęcie wykładu o godzinie 9.45.

📌 Miejsce spotkania: Czytelnia Główna Biblioteki Akademii Tarnowskiej s. 135, 1 piętro.

Dr Wanda Matras-Mastalerz obok pracy dydaktycznej w Uniwersytecie pełni wiele innych funkcji. Jest m.in. Prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownikiem Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownikiem kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii.

Jest ponadto certyfikowanym trenerem stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownikiem Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Jest również autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.

SZCZEGÓŁY
Data i godzina: 01 marca 2024, 09:45
ORGANIZATOR
Biblioteka Uczelniana
MIEJSCE WYDARZENIA
Kategoria Wydarzenia:
Wróć do góry