Wszystkich Studentów z Ukrainy kształcących się w Akademii Tarnowskiej zapraszamy do wzięcia udziału w programie Wsparcie BK AT dla Studentów z Ukrainy, koordynowanym przez uczelniane Biuro Karier.

Studenci z UA otrzymają wsparcie językowe, zarówno indywidualne jak i grupowe, pomoc w autoanalizie kompetencji oraz wsparcie w planowaniu własnej ścieżki rozwoju edukacyjnego i zawodowego, a także inne formy wsparcia w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.

Aby móc skorzystać z naszej oferty – prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Biurem Karier: (14) 63 16 590, 63 16 627, 63 16 569, e-mail: m_kalaida@atar.edu.pl lub można pojawić się u nas osobiście, w siedzibie Biura Karier, budynek C, pok.300 e lub c.

Nie czekaj! Zapraszamy!

Підтримка БК для студентів з України

Запрошуємо всіх студентів з України, які навчаються в Тарновській Академії, взяти участь у програмі Підтримка БК для студентів з України, яка координується Bідділом Kар’єри Академії.

Студенти з України отримають мовну підтримку, як індивідуальну, так і групову допомогу в самоаналізі компетенцій і підтримку в плануванні власного освітнього та професійного шляху розвитку, а також інші, спеціальні форми підтримки – залежно від виявлених потреб.

Щоб скористатися нашою пропозицією, зв’яжіться з Bідділом Kар’єри Академії по телефону або електронною поштою: (14) 63 16 627, (14) 63 16 569 lub e-mail: m_kalaida@atar.edu.pl або ви можете прийти до нас особисто в наш головний офіс в Bідділ Kар’єри: корпус С, кімната 300e.

Не чекай! Запрошуємо!

Wróć do góry