JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Komornicki oraz Kanclerz mgr Roman Żok zostali członkami Komitetu Honorowego Obchodów Roku Miasta Tarnowa z okazji 680. rocznicy nadania praw miejskich dla Tarnowa przez króla Władysława Łokietka.

JM Rektor oraz Kanclerz wzięli udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej, wydarzenia wpisanego w obchody Roku Miasta Tarnowa pod patronatem Jerzego Buzka – Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz Bronisława Komorowskiego – Marszałka Sejmu RP.

Program obchodów Roku Miasta Tarnowa >>>

Wróć do góry