Uroczyste posiedzenie Senatu i Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie stanowiło główny punkt obchodów Jubileuszu 25-lecia jedynej uczelni publicznej w mieście. Podniosła uroczystość w Auli im. Jana Szczepanika zgromadziła nie tylko Społeczność Akademii, ale też pokaźne grono przyjaciół Uczelni, przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego. Była okazja do wspomnień, ale i prezentacji śmiałych planów dalszego rozwoju. Niezwykle podniosłym momentem było wręczenie pierwszego, historycznego tytułu Doktora Honoris Causa ANS. Trafił on do rąk światowej sławy kosmologa, ks. prof. Michała Hellera. W trakcie posiedzenia uhonorowano także prof. Kazimierza Wiatra, do którego rąk trafiła statuetka Tarniny ANS.

Uroczyste posiedzenie rozpoczęło się od pięknego wykonania pieśni Gaude Mater Polonia, którą zaśpiewał zaprzyjaźniony z Uczelnią Chór Solski pod batutą Agnieszki Stańczyk i z akompaniamentem Piotra Niedojadły.

Niedługo potem goście zebrani w Auli Głównej wysłuchali, niezwykle ciepło przyjętego, wystąpienia Jej Magnificencji Rektor ANS w Tarnowie, dr hab. Małgorzaty Kołpy, prof. Uczelni: Cieszę się niezmiernie, widząc w tej Auli tylu znamienitych gości, tylu przyjaciół naszej Akademii, którzy znaleźli czas, aby wspólnie z nami świętować srebrny jubileusz jej powstania. Doprawdy, trudno mi uwierzyć, że czas tak pędzi, że spotykamy się dokładnie w dzień dwudziestych piątych urodzin naszej Alma Mater.

Rektor nawiązała do początków ANS w Tarnowie, kiedy to przedstawiciele nauki i polityki regionu tarnowskiego planowali utworzenie silnego ośrodka akademickiego: Bardzo lubię sformułowanie „powstaliśmy z marzeń”. Jest ono nie tylko bardzo ładne, ale i – co ważniejsze – bardzo prawdziwe. To w głowach naszych „ojców-założycieli”, ponad ćwierć wieku temu zrodził się pomysł utworzenia Uczelni w mieście bez większych akademickich tradycji. Pomysł nie tylko śmiały, ale – przede wszystkim – bardzo trudny w realizacji. Tysiące rozmów, setki spotkań, miesiące przygotowań nie przyniosły by tak wspaniałego efektu bez determinacji, ciężkiej pracy, zaangażowania i… wspólnego marzenia.

Rektor podkreśliła, że o sile Uczelni świadczy przede wszystkim siła wspólnoty akademickiej: Jestem dumna i szczęśliwa, że nawet w tak trudnych czasach, gdy zewsząd dobiegają głosy o społecznych pęknięciach i podziałach, nasza Akademia cały czas stara się łączyć wszystkich, bez względu na poglądy i przekonania.

Wysiłki włożone w powstanie i ciągłe doskonalenie Uczelni przyniosły imponujące skutki, co podkreślała Rektor: Za nami naprawdę udane ćwierć wieku, ale – mówię to w imieniu wszystkich członków naszej społeczności – my wciąż mamy apetyt na więcej. Nie zamierzamy schodzić ze ścieżki rozwoju, bo czujemy się odpowiedzialni nie tylko za naszą Akademię, ale także za nasz Tarnów i nasz region.

Zgodnie z tradycją akademicką głos zabrali także zaproszeni goście.

Przewodniczący Rady Uczelni Zbigniew Paprocki zwrócił uwagę na to, że współpraca z ANS w Tarnowie jest szczególnie owocna, ponieważ: Uczelnia jest dobrze zarządzana, władze mają wizję i obiecującą strategię na przyszłość. A my jako Rada Uczelni zapewniamy o pełnym wsparciu. Mam nadzieję, że jubileusz 50-lecia będzie jubileuszem Uniwersytetu Tarnowskiego.

Przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studentów Dominik Zdzieszyński odczytał list Przewodniczącego RUSS-u Krystiana Nizołka:

(…) Patrząc na bogatą historię, rozległy kampus, doskonale wyposażone budynki i niezwykle kompetentną kadrę oraz wsłuchując się w plany na przyszłość, jesteśmy pewni, że wybór studiów w Tarnowie, był bardzo dobrym wyborem. I my jako studenci cieszymy się, że możemy dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju Uczelni.

Wiceminister Edukacji i Nauki prof. Włodzimierz Bernacki wskazał, że powstanie WSZ w Tarnowie i wreszcie przekształcenie Uczelni w Akademię Tarnowską jest wyrazem wielkiego potencjału intelektualnego miasta i regionu. Dzięki niemu udaje się tworzyć myślowe i organizacyjne fundamenty potrzebne do kształcenia studentów. Dzięki pracy organicznej ANS w Tarnowie udaje się niełatwa sztuka utrzymania balansu między oczekiwaniami regionu a potencjałem Uczelni.

Prezydent Roman Ciepiela w swoim wystąpieniu nawiązał do nakreślonej przez Panią Rektor perspektywy rozwoju: Z dumą patrzyłem na powstanie i działania ANS w Tarnowie. Podobnie, jak działo się to do tej pory, miasto będzie wspierać starania Uczelni o poszerzanie bazy naukowo-dydaktycznej.

Senator Kazimierz Wiatr powiedział: Uczelnia powstała przede wszystkim po to, by umożliwić młodym ludziom zdobycie wykształcenia bez konieczności wyjeżdżania do większych miast. Wielu nie mogłoby się rozwijać bez istnienia silnego regionalnego ośrodka akademickiego. Tysiące zadowolonych studentów i absolwentów są świadectwem, że zamierzenia założycieli ANS zostały spełnione.

List Premiera Mateusza Morawieckiego do społeczności akademickiej odczytał Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz. Ciepłe słowa do zebranych w auli gości skierowali również Radni Miasta Tarnowa Agnieszka Danielewicz i Piotr Górnikiewicz, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Łukasz Drewniekiewicz, Posłowie Józefa Szczurek-Żelazko i Stanisław Bukowiec, Wiceprzewodnicząca KREPUZ dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, Przewodnicząca Rady Programowej UTW ANS Krystyna Latała oraz Prezes UTW Stanisław Wiatr.

Po krótkich przemówieniach przyszedł czas na uroczystość wręczenia odznaczeń przyznanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Wyróżnieni medale otrzymali z rąk Wiceministra Edukacji i Nauki Włodzimierza Bernackiego i I Wicewojewody Małopolski Ryszarda Pagacza. Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki otrzymała dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska. Złote Medale za długoletnią służbę otrzymali: Magdalena Drwal, Irena Gad, Marta Jagiełło-Zając, Jolanta Jasińska, Anna Kurczab, Maria Latała, dr hab. Eligiusz Madejski, dr Maria Mika, dr Małgorzata Pasek, Lucyna Rojek, Sławomir Urban, dr hab. Marta Wałaszek i Marta Wantuch. Medal Srebrny za długoletnią służbę – dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, Gabriela Kalina, Lucyna Krzemińska, Wojciech Nowak, Mariusz Świder i Marzena Zymuła.

Wiceminister Edukacji i Nauki w asyście Kuratora Łukasza Drewniekiewicza wręczył zasłużonym pracownikom Uczelni Medale Komisji Edukacji Narodowej. W gronie odznaczonych znaleźli się: dr inż. Paulina Bednarz, Aldona Kania, dr Maria Mika, dr Adam Pieprzycki, Mateusz Świder i dr hab. Marta Wałaszek.

Tarnina, najwyższe przyznawane przez Uczelnię wyróżnienie, trafiło do prof. Kazmierza Wiatra, jednego z ojców-założycieli Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Podczas uroczystości pierwszy raz w historii Uczelni wręczono Doktorat Honoris Causa. Senat uhonorował wybitnego naukowca ks. prof. Michała Hellera, tarnowianina, teologa, filozofa, pasjonata nauk ścisłych, założyciela Krakowskiej Grupy Kosmologicznej, autora lub współautora wielu książek, a także działu Kosmologia w Encyklopedii Fizyki Współczesnej PWN i pracownika Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego.

Promotorem przewodu doktorskiego był Prorektor ds. Nauki i Rozwoju dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni. Wykład okolicznościowy pt. W jaki sposób istnieje czas wygłosił bliski współpracownik i kontynuator myśli ks. prof. Michała Hellera, ks. dr hab. Tadeusz Pabjan.

Uhonorowanie ks. prof. Michała Hellera Doktoratem Honoris Causa było poprzedzone wręczeniem Laureatowi prestiżowego medalu „Keplerus Ellipsis”. Medal „Keplerus Ellipsis” wręczył Prezes Stowarzyszenia Astronomia Nova, a zarazem współwłaściciel Obserwatorium Astronomicznego im. Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim dr Bogdan Wszołek w asyście Członków Stowarzyszenia Astronomia Nova. Laudację z okazji wręczenia medalu wygłosił zastępca dyrektora Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uznany w świecie naukowym polski astrofizyk dr hab. Marek Jamrozy. Przedstawiciele Stowarzyszenia Astronomia Nova z okazji Srebrnego Jubileuszu Uczelni podarowali również JM Rektor mapę Księżyca, na którym swój podpis złożył ks. prof. Michał Heller.

Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.

Ostatnim akcentem zaplanowanym na 19 maja była Gala Jubileuszowa w Centrum Sztuki Mościce, podczas której zagrali Maestro Klaudiusz Baran & Tango Orchestra z towarzyszeniem Ewy i Piotra Roemerów.

Uroczyste posiedzenie Senatu oraz gala nie zakończyły obchodów Srebrnego Jubileusz. Świętowanie potrwa jeszcze kilka miesięcy. Program jubileuszowych wydarzeń aktualizowany na bieżąco znajduje się na stronie https://25lat.atar.edu.pl/

Wróć do góry