Zapraszamy wszystkich studentów Instytutu Administracyjno – Ekonomicznego, a w szczególności studentów specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim, na kolejne wykłady prowadzone w języku angielskim, w ramach projektu norweskiego pn. Symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne jako innowacyjna metoda praktycznego kształcenia na nowej specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim.

Harmonogram wykładów:

23.10.2015 r., godz. 15.00, sala 214A
TRAVELING ON A STUDENT BUDGET IN EUROPE – USEFUL BUDGETING, PACKING AND SAFETY TIPS.
1) Planning the travel : How to choose your travel destinations? (Where/When)
2) What to research before the travel? Where to look for information?
3) Cheap transportation and accommodation – useful tips.
4) Avoiding touristic places = Ways to explore the city/country
5) Packing tips (Europe)
6) Safety tips: Cultural differences between European countries
7) Traveling solo or with a company? How to choose a perfect “travel buddy”.
8) Summing up: questions

29.10.2015 r., godz. 15.00, sala 120A
COUCHSURFING – TRAVELLER’S BEST FRIEND.
1) What is Couchsurfing?
2) How to use it and how does it work?
3) How to make a profile on couchsurfing?
4) Pros &cons of couchsurfing – traveller’s tales.
5) How to be a perfect host/surfer.
6) Summing up: couchsurfing as a great way to travel cheap and make friends around the word.

30.10.2015 r., godz. 15.00, sala 214A
GET THE MOST OUT OF YOUR UNIVERSITY SUMMER HOLIDAYS – UNFORGETTABLE LIFE EXPERIENCES AT YOUR FINGERTIPS – SUMMER JOBS ABROAD.
1) Looking for possibilities for spending summer holidays abroad.
2) Benefits of working abroad.
3) Finding a summer placement
4) International student’s exchange programs
5) Au Pair (own experiences)
6) Camp America (own experiences)
7) Summing up: questions

Spotkania poprowadzi Pani Justyna Szot.

Projekt jest finansowanych w ramach środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS)

Wróć do góry