Serdecznie zapraszamy Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie do wzięcia udziału w konferencji „Ustawa antysmogowa – Wymogi i techniki ograniczania niskiej emisji”, która odbędzie się 20. listopada 2015r. o godz. 12:00 w Domu Technika Rady TJO – NOT w Tarnowie przy Rynek 10 ( sala konferencyjna nr 222 – im. H. Ziemnickiego, II piętro).

Program konferencji:
1. „Zachorowalność dróg oddechowych i potencjalne zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia powietrza” – dr Maria Mika Instytut Ochrony Zdrowia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Tarnów
2. „Statystyka ocen stanu powietrza w Tarnowie , Małopolsce i wybranych miast w Europie” – Jacek Sumera Prezes TJO NOT Tarnów
3. „Pomiary i techniki ograniczenia zanieczyszczenia w EC i przemyśle” – mgr inż. H. Sondej – Centrum Energetyki GRUPA AZOTY
—————————————— Przerwa kawowa ——————————————
4. „Antysmogowe zapisy w nowelizacji ustawy z dnia 10 września 2015 r. Prawo ochrony środowiska” – Biuro NOT Tarnów
5. „Diagnostyka i normy zanieczyszczeń dla pojazdów samochodowych i trend wzrostowy obostrzeń” inż. P. Gębiś Prezes ZG Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP
6. „Ograniczanie niskiej emisji techniką OZE prosumencką aktywnością, modernizacjami procesu spalania oraz wentylacji” – SEP A. Dychtoń, NOT – J. Sumera, Prezes K. Soliński – Stowarzyszenie „Po prostu Razem”
7. „Środki finansowe wspierające i inspirujące procesy rewitalizacji środowiska i ochrony jego walorów” – Michał Warzała – Inspektor – Fundusze Europejskie w Małopolsce Punkt Informacyjny w Tarnowie

Wróć do góry