Uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie równolegle z pierwszym szkolnym dzwonkiem rozpoczęli zajęcia laboratoryjne z chemii w ramach tzw. klasy patronackiej. Zajęcia odbywają się w laboratoriach Zakładu Chemii PWSZ w Tarnowie. Podczas zajęć uczniowie zostali wprowadzeni w podstawowe pojęcia z zakresu BHP w laboratorium chemicznym oraz  zaznajomili się z podstawowymi czynnościami wykonywanymi w pracy chemika.
Zajęcia odbywać się będą przez 30 tygodni, podczas których uczniowie będą wykonywać doświadczenia będące uzupełnieniem programu nauczania chemii w szkole. Pozwoli im to nie tylko na lepsze zrozumienie treści teoretycznych, ale także na pogłębienie zainteresowań naukami ścisłymi.

Wróć do góry