W ub. weekend w Instytucie Politechnicznym odbyły się naukowe warsztaty weekendowe dla uczniów Technikum z Zespołu Szkół nr 1 w Bochni i Technikum z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie. Obie placówki uczestniczą w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, który stanowi jeden z komponentów Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Sobotnie zajęcia poświęcone były zaprojektowaniu obwodu drukowanego PCB w Eagle – programie komputerowym do wspomagania projektowania obwodów elektronicznych oraz przeprowadzeniu symulacji jego działania. W niedzielę uczniowie lutowali elementy elektroniczne na płytce, przeprowadzali pomiary i testy. Uczestnicy zajęć mogli też zapoznać się ze sposobem wykonania płytki z wykorzystaniem frezarki CNC będącej na wyposażeniu Uczelni.

Warsztaty były też dobrą okazją do nauki czy doskonalenia umiejętności praktycznych, m.in. lutowania, projektowania, pomiarów oraz ich interpretacji.

Każdy uczeń pracował indywidualnie nad własnym projektem na każdym etapie począwszy od projektowania, symulacji, montażu, lutowania, po uruchomienie, testy i pomiary. Gotowy, zmontowany, uruchomiony i działający układ uczestnicy zabrali ze sobą do domu.

Zajęcia prowadzili nauczyciele akademiccy Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie. Wszystkim uczniom wręczono certyfikaty uczestnictwa, a najlepszym – dodatkowo drobne upominki.

Naukowe warsztaty (w wydaniu weekendowym i tygodniowym-letnim) są jedną z form wsparcia uczestników projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II. Młodzież może także korzystać z zajęć on-line, które rozpoczęły się już 2 października. Co ciekawe, w drugim roku realizacji Projektu zajęcia on-line przyjęły formę bardziej praktyczną. Podczas zajęć uczniowie poznają popularną platformę Arduino ucząc się programowania oraz nabywają umiejętności programowania sterowników PLC na przykładzie LOGO! Siemens.

To bardzo praktyczne umiejętności, których znajomość wymaga rynek pracy. Jak pokazuje barometr zawodów, elektrycy są w grupie zawodów deficytowych w Małopolsce.

Wszystkie zajęcia odbywają się w ramach Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, Poddziałanie 10.2.3 RPO WM 2014-2020.

Wróć do góry