Serdecznie zapraszamy do udziału w IX edycji konkursu „Tarnowski Junior Biznesu”. Organizatorami wydarzenia są: Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela i Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa. Głównym celem Konkursu jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych, a także promocja przedsiębiorczości i innowacyjności.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach — dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wychowanków innych jednostek oświatowych oraz studentów uczelni wyższych. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przedstawienie biznesplanu na własną działalność gospodarczą, w formie tradycyjnej oraz nagrania video, zgodnie z Regulaminem Konkursu. 

Na uczestników Konkursu czekają atrakcyjne nagrody:

a) I miejsce: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

b) II miejsce: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

c) III miejsce: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Za zajęcie IV, V i VI miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe oraz atrakcyjna nagroda dla najlepszej pracy według internautów.


Ponieważ Uczelnia może zgłosić ograniczoną liczbę biznes planów (10), wzorem lat ubiegłych Uczelnia organizuje eliminacje do tego konkursu. Do 28 lutego 2023 r. należy składać swoje pomysły, wstępne zarysy biznes planu w formie pisemnej (na adres bpartynska@brzegowy.pl  bez prezentacji wideo) do mgr inż. Barbary Partyńskiej-Brzegowy, która jest uczelnianym koordynatorem ds. przedsiębiorczości akademickiej i od pierwszej edycji wspiera merytorycznie studentów startujących w konkursie oraz pomaga w ostatecznym przygotowaniu zgłoszeń.

Wstępne pomysły i biznesplany można również składać w sali A027. Konsultacje odbywać się będą w każdy piątek w godzinach od 11.30 do 12.30 w tej samej sali.

Zgłoszenia muszą zostać przesłane do Urzędu Miasta do dnia 15 marca 2023r.

Wróć do góry