Dr hab. Michał Nawrocki, prof. PWSZ, wykładowca Zakładu Filologii Polskiej został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Zespołu doradczego do spraw programu „Doskonała nauka” oraz niektórych spraw dotyczących środków finansowych przeznaczonych na finansowanie działalności upowszechniającej naukę. Zespół pracować będzie pod przewodnictwem prof. Marka Przeniosło z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Najważniejszym zadaniem członków 16-osobowego gremium będzie ocena merytoryczna wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach wspomnianego programu. Ponadto, Zespół oceniać będzie sposób wydatkowania przyznanych pieniędzy opisany przez grantobiorców w raportach rocznych oraz końcowych.

Warto dodać, że do Zespołu powołano także innego tarnowianina, absolwenta PWSZ w Tarnowie, dr. Grzegorza Kądzielawskiego, który obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialnego za realizację innowacji oraz programy badawczo-rozwojowe.

Wróć do góry