Tarnowskie środowisko pielęgniarskie reprezentowane przez członków koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego działającego przy PWSZ Zakładu Pielęgniarstwa Instytutu Ochrony Zdrowia zorganizowało uroczyste spotkanie z por. mgr piel. Anną Kaczmarczyk, pielęgniarką która, została uhonorowana przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (International Committee of the Red Cross) – Medalem Florence Nightingale, najwyższym odznaczeniem na świecie przyznawanym za wybitne zasługi w niesieniu pomocy pielęgniarskiej.

Na uroczystości przybyli zaproszeni goście:

Pani Prorektor do spraw współpracy i rozwoju dr Małgorzata Kołpa, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa dr Monika Łabuzek wraz z zespołem nauczycieli pielęgniarstwa, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Bożena Grodny Wilk wraz z Panią skarbnik Anną Lisowską, Dyrektor do spraw pielęgniarstwa Szpitala Wojewódzkiego im. Świętego Łukasza pan mgr Zdzisław Wolak, mgr Krystyna Maj, mgr Krystyna Brożek, Katarzyna Kumięga , dr inż. Sebastian Bielecki, dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ, pielęgniarki i pielęgniarze studiujący w PWSZ oraz studenci studiów licencjackich Ii II stopnia. Uroczyste spotkanie prowadziła mgr Krystyna Florek-Tarczoń przewodnicząca koła PTP wykładowca Zakładu Pielęgniarstwa.

Po przywitaniu gości została zaprezentowana historia nadawania medalu Florencji Nightingale oraz osiągnięcia Pani porucznik mgr pielęgniarstwa Anny Kaczmarczyk.
Kilka miesięcy temu laureatka odebrała medal wraz z pamiątkowym dyplomem z rąk Prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża Stanisława Kracika oraz Dyrektora Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Małgorzaty Pyki w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka – Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie.

Medal Florence Nightingale ustanowiony został w 1912 roku i jest przyznawany osobom, które wyróżniły się czynami wymagającymi poświęcenia i wyjątkowej odwagi w niesieniu pomocy ludności zarówno w czasie wojen jak i pokoju, ofiarom konfliktów, kataklizmów i katastrof. Otrzymują go także osoby jako wyraz uznania za wyjątkowe zasługi dla pielęgniarstwa, nowatorską i twórczą działalność na rzecz zdrowia publicznego i edukacji pielęgniarskiej. Anna Kaczmarczyk jest 102 medalistką w historii pielęgniarstwa polskiego.

Anna Kaczmarczyk jest absolwentką Zespołu Szkół Medycznych w Tarnowie, którą ukończyła w 1987 roku. Jej wychowawczynią była śp. Zofia Karczmarczyk. Po otrzymaniu dyplomu najpierw pracowała w Szpitalu Uniwersyteckim, a następnie w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym na Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii. Studiowała również na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM w Krakowie.

Zawsze chciała być zarówno żołnierzem, jak i pielęgniarką. I gdy w 2000 r. pojawiła się taka możliwość, ukończyła wszystkie potrzebne kursy, zdała egzaminy sprawnościowe i podpisała kontrakt na pełnienie służby zawodowej w 10. batalionie desantowo-szturmowym 6. Brygady Desantowo- Szturmowej. Była pierwszą kobietą w „Czerwonych Beretach”, która pełniła służbę w kompanii szturmowej, brała udział we wszystkich ćwiczeniach czy szkoleniach poligonowych.

Pierwszy raz na misje wyjechała w 2001 r. Wraz ze swoją jednostką przez 13 miesięcy służyła na Bałkanach w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego SFOR w Bośni i Hercegowinie.

W 2009 r. zdecydowała się po raz kolejny na wyjazd – tym razem do Afganistanu. – Była to dla niej bardzo trudna misja.

Ponadto, Pani por. mgr piel. Anna Kaczmarczyk współpracuje z Zespołem ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, działającym przy Małopolskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża, prowadząc zajęcia skierowane do młodych ludzi, w których uczy przestrzegania prawa humanitarnego i przekazuje swoje doświadczenia nabyte w czasie konfliktów zbrojnych.

Anna Kaczmarczyk mieszka od wielu lat w Krakowie, ale emocjonalnie jest bardzo związana z Gminą Skrzyszów. Pochodzi z Szynwałdu. To tu się wychowała, tu chodziła do szkoły, tu mieszka jej rodzina. Cały czas bierze czynny udział w życiu gminy, uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym. Udziela wsparcia podczas gminnych uroczystości np. Mundurowego Dnia Dziecka w Skrzyszowie, aktywnie współpracuje podczas organizacji patriotycznych uroczystości z okazji Dnia Patrona Szkoły w Pogórskiej Woli. Uczestniczyła również w zebraniu OSP w Szynwałdzie.

Dwa lata temu była współorganizatorem spotkania uczniów szkoły w Pogórskiej Woli z prof. Wojciechem Narębskim z Krakowa, żołnierzem gen Andersa, weteranem walk spod Monte Cassino, znanego z przyjaźni ze słynnym niedźwiedziem Wojtkiem. Prof. Wojciech Narębski, mimo bardzo sędziwego wieku, również wziął udział w uroczystości wręczenia jej medalu w Krakowie.

Po zaprezentowaniu osiągnięć niezwykłego gościa środowisko pielęgniarskie złożyło gratulacje i podziękowania. Pani Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Bożena Grodny-Wilk wraz z Panią Anną Lisowską przekazały list gratulacyjny w imieniu wszystkich pielęgniarek wyrażając tym samym uznanie i najwyższy szacunek oraz wdzięczność za niezwykła odwagę w niesieniu pielęgniarskiej pomocy rannym żołnierzom.

W imieniu władz uczelni oraz całego środowiska pielęgniarskiego pragnę wyrazić radość z obecności Pani porucznik mgr pielęgniarstwa Anny Kaczmarczyk. Jesteśmy zaszczyceni Pani obecnością w naszym środowisku. Dzisiejsza chwila staje się żywą historią której towarzyszy refleksja nad niezwykłymi osiągnięciami w realizowaniu odważnej przez Panią misji niesienia pomocy rannym i potrzebującym często w ekstremalnych warunkach. Żyjąc w pokoju nie do końca zdajemy sobie sprawę jaką ważną rolę spełniają polskie pielęgniarki pełniące swą służbę wobec ludzi rannych i zagrożonych w miejscach konfliktów zbrojnych. Odwaga ze strony Pani porucznik ,determinacja i wiara, że świat można przemieniać poprzez przezwyciężanie zła dobrem, jest wzorem postawy patriotycznej, humanitarnej godnej do naśladowania. Otrzymanie tak ważnego prestiżowego wyróżnienia jakim jest Medal F Nightingale, jest nie tylko dla Pani uwieńczeniem trudnej misji ale jest także potwierdzeniem zrealizowania dotychczasowego życia w prawdziwie ludzki i godny sposób. Gratulujemy z całego serca i życzymy dalszych sukcesów – powiedziała dr Małgorzata Kołpa, Prorektor ds Współpracy i Rozwoju PWSZ.

Następnie wystąpiła wnuczka śp. Pani Zofii Karczmarczyk wychowawczyni laureatki z czasów Studium Zawodowego Pielęgniarstwa Katarzyna Kumięga. W sposób niezwykle wzruszający wyraziła szacunek i zaszczyt z możliwości uczestniczenia w imieniu swojej Babci w tym uroczystym spotkaniu, której pamięć w tak ciepły sposób została ożywiona poprzez przywołanie najpiękniejszych wspomnień.

Zresztą wielokrotnie podczas spotkania przywoływane były chwile z przeszłości choćby taka, która związana była z aktem czepkowania ,które to Pani Anna Kaczmarczyk wspominała z racji obecnej na sali pani mgr Krystyny Maj, która właśnie w latach szkolnych w Studium Medycznym czepek pielęgniarski naszej niezwykłej laureatce nakładała. Zawsze pielęgniarstwo traktuje jako powołanie realizując wiernie wszystkie wartości wynikające z tradycji i pięknej kultury zawodu.

W imieniu nauczycieli pielęgniarstwa ze szkoły z ulicy Siennej 5 gratulacje przekazała pani mgr Krystyna Brożek nauczyciel pielęgniarstwa. Słowa uznania i gratulacje przekazał również por. rezerwy dr inż. Sebastian Bielecki, dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ, na koniec gratulacje złożyła delegacja studentów pielęgniarstwa, którzy wyrazili wdzięczność i szacunek dla por. mgr Annie Kaczmarczyk.

Laureatka medalu Florence Nightingale wzruszona i zaszczycona wyraziła niezwykłą wdzięczność za zaproszenie Jej do Tarnowa miasta Jej młodości , pierwszych stawianych kroków w pielęgniarstwie. Z racji swojej autentycznej skromności stwierdziła , że w Jej przekonaniu nie czuje aby coś wyjątkowego w życiu dokonała i właściwie nie wie czy ten medal słusznie się Jej należał, ale postara się jeszcze w swoim życiu potwierdzić słuszność przyznania tego prestiżowego dla całego polskiego pielęgniarstwa wyróżnienia.

W trakcie uroczystego spotkania pani porucznik mgr Anna Kaczmarczyk zaprezentowała wykład okolicznościowy na temat” Pielęgniarki na misjach”. Był to niezwykle interesujący materiał w którym autorka przedstawiła czym zajmują się pielęgniarki na misjach, jak wygląda opieka nad ludnością cywilną i żołnierzami w czasie wojny na przykładzie misji w Afganistanie.

Bardzo wzruszające były fragmenty wykładu w których autorka przywoływała sceny drastyczne przepełnione bólem i cierpieniem. Wielokrotnie podkreśliła, że czas spędzony na misji nauczył ją jeszcze większej pokory i szacunku do drugiego człowieka.

W trakcie uroczystego spotkania przewijało się nieustanie przesłanie jakie można było skierować do całego środowiska pielęgniarskiego, aby każdy napotkany na naszej drodze człowiek potrzebujący pomocy był traktowany z szacunkiem i z miłością bo z tym właśnie kojarzy się pielęgniarstwo na całym świecie zarówno w warunkach pokoju jak i wojen.

Wystąpienie pani porucznik mgr Anny Kaczmarczyk przyjmowane było przez audytorium wielokrotnie w sposób owacyjny i z pewnością przeszło do historii w sposób niezwykle wzruszający tak jak wzruszającą, delikatną a zarazem niezwykle odważną Pani Anna Kaczmarczyk postrzegana przez środowisko pielęgniarskie jako wzór człowieka godnego naśladowania.

Uroczystość zakończyło odśpiewanie hymnu pielęgniarskiego.

mgr Krystyna Florek-Tarczoń

 

Wróć do góry