Gdzie lokować strategiczne dla miasta inwestycje? Jak wygląda geologiczna budowa Tarnowa? Co możemy „napotkać” pod ziemią w granicach miasta? Dlaczego przebudowa wiaduktów kolejowych w Tarnowie trwa tak długo? To tylko niektóre pytania, na które odpowiedzi udzieli dr inż. Tomasz Bardel. Gość kolejnego seminarium naukowego Działu Badań Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, zaplanowanego na poniedziałek, 19 lutego, dokonał pierwszej od ponad 70 lat dokładnej analizy geologicznej terenów Tarnowa. Jego praca ukaże się dzięki wsparciu tarnowskiej uczelni.

Kilka tysięcy odwiertów, wiele miesięcy ciężkiej pracy w terenie oraz w pracowni dało efekt w postaci pierwszego od ponad siedemdziesięciu lat tak kompleksowego opracowania dotyczącego warunków geologicznych Tarnowa. Poprzednie dane pochodzą z 1946 r., a ich autorem był doc. Konrad Kanior.

Teraz planujący inwestycje w mieście otrzymają narzędzie zdecydowanie ułatwiające podejmowanie trafnych decyzji lokalizacyjnych. To z kolei pozwoli uniknąć „niespodzianek” podobnych do tej, o jakiej opowiadają przedstawiciele kolei realizujący przebudowę wiaduktu przy ul. Warsztatowej. Według nich, olbrzymie opóźnienia spowodowane były niespodziewanie wysokim poziomem wód gruntowych w rejonie inwestycji.

Takie tłumaczenie wydaje się o tyle nieuzasadnione, że regionalne dane geologiczne pozwalają w sposób dość precyzyjny ustalić nie tylko poziom wody, ale i jego wahania. To w łatwy sposób pozwala wskazać najniekorzystniejsze warunki, jakie można napotkać, a zwykle takie przyjmuje się podczas planowania inwestycji – tłumaczy dr inż. Tomasz Bardel.

 

Dlatego jego badania są tak ważne. Dzięki nim w sposób precyzyjny można bowiem określić gdzie lokować ważne dla miasta inwestycje i jak je najlepiej zaplanować. Tego typu dane można znaleźć w opracowaniu, którego autorem jest gość kolejnego seminarium naukowego DBN PWSZ.

– Dokonałem kompleksowego opisu budowy geologicznej Tarnowa. Opracowanie wzbogaciłem o opis relacji pomiędzy wspomnianymi warunkami geologicznymi, a możliwościami zabudowy i zagospodarowania konkretnych terenów. Podałem konkretne parametry geotechniczne gruntów, a także warunki hydrologiczne, złożowe oraz niekorzystne zjawiska geologiczne, które w największym stopniu warunkują możliwość zabudowy. To wszystko zobrazowałem na mapach, mam nadzieje bardzo przydatnych dla wszystkich planujących inwestycje na terenie miasta – tłumaczy dr Bardel.

Obszerna monografia jest właśnie opracowywana, zostanie wydana staraniem PWSZ, a załączniki graficzne, czyli wspomniane mapy mają zostać udostępnione w internecie.

– Zapraszam wszystkich zainteresowanych na nasze seminarium. Jestem pewien, że jego temat okaże się bardzo ciekawy dla potencjalnych inwestorów, samorządowców oraz oczywiście naukowców oraz naszych studentów – mówi dr Rafał Kurczab, pomysłodawca seminariów, pełnomocnik Rektora PWSZ ds badań naukowych.

Seminarium odbędzie się w poniedziałek, 19 lutego, początek o godz. 13 w sali B 028. Wstęp jest wolny.

Biogram dr. inż. Tomasza Bardela

Urodził się w 1982 r. w Tarnowie. Ukończył Szkołę Podstawową Nr 5, a następnie III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie. W 2001 roku rozpoczął studia wyższe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, zaś w 2004 roku równolegle rozpoczął studia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.

W 2006 roku ukończył studia z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii, zaś w 2007 w zakresie robót inżynierskich w kształtowaniu środowiska i podjął pracę w tarnowskiej firmie geologicznej „Geogrunt” PPUP Sp. z o.o., gdzie pełni funkcję wiceprezesa.

Jest autorem ponad 600 opracowań geologiczno-inżynierskich, geologiczno-górniczych, geotechnicznych, złożowych, hydrogeologicznych i środowiskowych dotyczących ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich dla obiektów handlowych, przemysłowych, mieszkalnych, zabytkowych, infrastrukturalnych, dokumentowania osuwisk, ustalenia warunków hydrogeologicznych dla ujęć wód podziemnych i wykorzystania ciepła ziemi, a także dokumentowania złóż kopalin.

Posiada uprawnienia geologiczne w zakresie kierowania w terenie robotami geologicznymi, dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich oraz dokumentowania złóż kopalin pospolitych.

Od 2007 roku zajmuje się organizacją praktyk zawodowych i dyplomowych dla studentów. Jest autorem kilku artykułów naukowych o tematyce geologicznej, geotechnicznej i prawnej, a także uczestnikiem i współorganizatorem warsztatów i konferencji naukowych dotyczących geologii inżynierskiej i środowiskowej.

W 2017 roku na Politechnice Śląskiej w Gliwicach obronił pracę doktorską w dyscyplinie naukowej „Górnictwo i Geologia Inżynierska” zatytułowaną „Geologiczno-górnicze uwarunkowania planowania przestrzennego na przykładzie Tarnowa”. Od 2014 roku pełni funkcję zastępcy Prezesa w Polskim Komitecie Geologii Inżynierskiej i Środowiska.

Mieszka w Tarnowie wraz z żoną Anną, synem Łukaszem i córką Agnieszką.

Wróć do góry