IMG_7034Magdalena Kosiba, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie została uhonorowana Nagrodą im. Tadeusza Tertila. Panią Magdalenę, która ukończyła w Tarnowie chemię medyczną uhonorowano za pracę pod tytułem „Analiza fizykochemiczna kwiatów i owoców tarniny – krzewu, od którego pochodzi nazwa miasta Tarnowa”.

Nagrodzona praca licencjacka stanowi analizę fizykochemiczną tarniny oraz wnosi wiele informacji na temat związku nazwy krzewu z nazwą miasta Tarnów. To oznacza, że poza niekwestionowanymi walorami chemicznymi, praca zaciekawić może również badaczy języka polskiego, w szczególności onomastyki, a także historyków, czy etnografów.

Amatorów popularnej w mieście „tarninówki” – herbaty z owoców tarniny zainteresuje z pewnością, że jest ona zdrowa – ze względu na, m.in. wysoką zawartość witaminy c, czy tzw. garbników, ale nie powinno się jej długo parzyć, bo wtedy uwalniają się szczawiany, które mogą powodować kamicę nerkową.

– Mimo że moja praca łączy w sobie kilka dyscyplin, wydawałoby się bardzo odległych, najtrudniejsza była część badawcza, a nie językowa, czy historyczna – przekonuje Magdalena Kosiba.

Wspomniana część językowa również jest bardzo ciekawa.

Promotorką nagrodzonej pracy była dr Małgorzata Martowicz z Zakładu Chemii, obecnie Prorektor ds Studenckich i Dydaktyki PWSZ. – Jestem dumna z Pani Magdaleny i cieszę się, że mogłam wesprzeć ją podczas pisania tej bardzo dobrej i ciekawej pracy – mówi.

Uroczystość wręczenia Nagród im. Tadeusza Tertila laureatom 9. edycji konkursu odbyła się dziś w tarnowskim Ratuszu podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Tarnowa oraz Rady Powiatu Tarnowskiego.

Nagroda im. Tadeusza Tertila dla autorów prac licencjackich i magisterskich tematycznie związanych z Tarnowem lub powiatem tarnowskim została ustanowiona w 2008 roku z okazji przypadającej wtedy rocznicy objęcia urzędu burmistrzowskiego przez Tadeusza Tertila – człowieka, który „zeuropeizował” Tarnów, symbolu rozwoju gospodarczego miasta i ziemi tarnowskiej początku XX wieku.

Pani Magdalenie, jak i pozostałym laureatom (lista poniżej), serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze wielu naukowych sukcesów.

Nagrody w IX edycji konkursu o Nagrodę im. Tadeusza Tertila

⦁    Nagroda im. Tadeusza Tertila za najlepszą pracę licencjacką: Magdalena Kosiba, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie za pracę: „Analiza fizykochemiczna kwiatów i owoców tarniny – krzewu, od którego pochodzi nazwa miasta Tarnowa”
⦁    Za najlepszą pracę magisterską z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych nagrodę otrzymuje : Anna Poręba, absolwentka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie za pracę  „Kompetencje medialne cyfrowych tubylców”.
⦁    Za najlepszą pracę magisterską z obszaru nauk technicznych lub przyrodniczych nagrodę  otrzymuje : Katarzyna Olesińska, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za pracę: „Wykorzystanie testu kiełkowania i wczesnego wzrostu roślin do oceny wpływu biowęgla na jakość wybranych gleb w gminie Skrzyszów”.

Wyróżnienia w IX edycji konkursu o Nagrodę im. Tadeusza Tertila

⦁    Natalia Banaś, absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej za pracę magisterską „Projekt portu lotniczego w Tarnowie”
⦁    Mariola Kucharzyk, absolwentka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie za pracę magisterską „Stres w miejscu pracy oraz jego wpływ na motywację w pracy”
⦁    Kinga Truty, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za pracę magisterską „Kreowanie nowego obszaru turystycznego w Małopolsce w oparciu o turystykę leczniczo-spirytualną”.
⦁    Agata Kaim-Cieśla, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę magisterską „Funkcjonowanie instytucji kultury w kontekście uczestnictwa w kulturze społeczności lokalnej. Przykład Centrum Sztuki Mościce.

Wróć do góry