Biblioteka Uczelniana informuje, iż obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów pierwszego roku, studiów pierwszego stopnia, w roku akad. 2015/2016 prowadzone jest w formie online. Test zaliczeniowy będzie dostępny tylko do końca października.
Szczegóły dotyczące warunków zaliczenia przedmiotu znajdują się na stronie biblioteki w zakładce Szkolenie biblioteczne.