Studenci elektroniki i telekomunikacji wraz z pracownikami Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki Akademii Tarnowskiej wysłali kolejną, zakończoną sukcesem, misję stratosferyczną BEM 2. Do stratosfery został wyniesiony również uczniowski CanSat, wykonany przez drużynę Astra Glorii Homini z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. Zapraszamy do przeczytania relacji z przebiegu misji.

Start balonu stratosferycznego w ramach misji BEM 2 odbył się 8 czerwca 2024 r. o godz. 9.55. Ładunek podczepiony do balonu przygotowywali studenci elektroniki i telekomunikacji Jakub Antosz i Jakub Chruszcz ze Studenckiego Koła Naukowego AMPER (SKNE AMPER) oraz zaangażowani pracownicy Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki Akademii Tarnowskiej (KETiM) mgr inż. Regina Arabik, inż. Damian Pękala i mgr inż. Sylwester Pabian. Ładunek radiosondy zawierał nadajnik SSTV (ang. Slow Scan Television), kamerę GoPro, lokalizator GSM, radiosondy RS41 oraz M20 z autorskim programem, a także prototyp satelity CanSat. Logo misji przygotował Wydział Sztuki Akademii Tarnowskiej.

Nadajnik SSTV nadawał w trybie Robot72 zapisane na karcie pamięci obrazy przygotowane przez SKNE AMPER, KETiM oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie (I LO w Tarnowie), na które były nałożone znaki krótkofalarskie SP5GFN i SP9RKF.

Obrazy były odbierane przez radioamatorów w całej Polsce, a nawet poza jej granicami, w takich miejscach jak Ukraina czy, oddalony o ponad 590 km od miejsca startu, Belgrad w Serbii.

Kamera GoPro typu Hero 10 zapisała na karcie SD ponad 2,5 godzinny film w wysokiej jakości (4k) przedstawiający widok z lecącego balonu stratosferycznego. Najwyższy punkt, z którego filmowała kamera, znajdował się na wysokości 34 205 m n.p.m. W porównaniu z misją BEM 1 udało się poczynić znaczące postępy w nagraniach wideo. Poprzez odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne zwiększono czas działania kamery z 17 min. do ponad 2,5 godzin oraz zredukowano niekorzystny efekt zbyt szybkiego obracania się kamery. Wspomniany bardzo efektowny film z lotu balonu stratosferycznego można obejrzeć poniżej.

Za przesyłanie telemetrii do stacji naziemnych były odpowiedzialne dwie przeprogramowane przez studentów radiosondy RS41 oraz M20 z autorskim programem dra inż. Jacka Jasielskiego. Warto podkreślić, że w sieci internetowej nie ma ogólnodostępnego oprogramowania dla sondy M20, zatem jej przeprogramowanie można uznać za kolejne osiągnięcie misji BEM 2. Dwie radiosondy RS41 nadawały naprzemiennie sygnał na częstotliwościach: APRS – 432.5 MHz, 4FSK – 437.6 MHz ze znakami krótkofalarskimi SP5GFN i SP9RKF. Znaków, bez których nie byłoby możliwe wysłanie misji, użyczyli członkowie Tarnowskiego Klubu Krótkofalowców SP9KAO. Testowana przeprogramowana sonda M20 nadawała natomiast sygnał w w trybie RTTY 7N2/100 na częstotliwości 434.5 MHz. Radiosondy dokonywały również pomiarów temperatury, ciśnienia oraz wilgotności. Wszystkie dane uzyskane za pomocą radiosond można przejrzeć tutaj: LINK 1, LINK 2.

Ważną częścią ładunku był prototyp satelity CanSat, wykonany przez drużynę Astra Glorii Homini z I LO w Tarnowie w składzie: Maria Jóźwiak (4B), Katarzyna Łątka (4B), Natanael Stawarz (3B), Michał Dzięgielowski (2B) i Mateusz Szczepański (2B). Architektura sondy I LO została oparta na mikrokontrolerze Raspberry Pi Pico i wyposażona w szereg czujników umożliwiających dokonanie pomiarów ciśnienia atmosferycznego, temperatury, wysokości, parametrów żyroskopowych i przyśpieszenia liniowego we wszystkich trzech osiach.

Szkolnym opiekunem drużyny jest mgr Paweł Porębski, a mentorem ze strony Akademii Tarnowskiej – dr inż. Robert Wielgat – kierownik KETiM. W pomoc drużynie Astra Glorii Homini zaangażowali się również pracownicy KETiM: inż. Damian Pękala, mgr inż. Regina Arabik, dr inż. Jacek Jasielski, dr inż. Łukasz Mik i mgr inż. Łukasz Chlastawa.

W przygotowanie balonu do startu 8 czerwca 2024 zaangażowali się wspomniani wcześniej studenci elektroniki i telekomunikacji oraz pracownicy KETiM, jak również student mechatroniki AT Adrian Trela, studenci elektroniki i telekomunikacji AT Dawid Olszówka i Piotr Jasielski, drużyna Astra Glorii Homini wraz z opiekunem, Waldemar Krauze SP5GFN z Tarnowskiego Klubu Krótkofalowców SP9KAO i opiekun SKNE AMPER mgr inż. Maciej Witek. Przygotowania do startu i wybrane fragmenty lotu balonu stratosferycznego można obejrzeć na poniższym filmie.

Zaraz po starcie balonu w pogoń za radiosondami ruszyły 3 ekipy poszukiwawcze: ATAR – dr inż. Jacek Jasielski z KETiM Akademii Tarnowskiej i Waldemar Krauze SP5GFN z Tarnowskiego Klubu Krótkofalowców SP9KAO, AMPER – Mateusz Kwapniewski oraz studenci elektroniki i telekomunikacji AT z SKNE AMPER Jakub Antosz, Dawid Olszówka i ZSTiBBrzesko – uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku: Kacper Łośko i Patryk Gładki. Radiosondy wylądowały na spadochronie w polach w okolicy Rzeszowa o godz. 12.50. Ładunek z sukcesem udało się odzyskać. Obecnie trwają analizy i opracowanie zebranego materiału.

Kierownictwo Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim wymienionym powyżej osobom i instytucjom za pomoc w przygotowaniu i realizacji misji BEM2.

Więcej informacji na temat misji BEM 2 na stronie KETIM oraz mediach społecznościowych KETiM: FACEBOOK, INSTAGRAM, YOU TUBE, TIK TOK i LINKEDIN. Zapraszamy również do obejrzenia naszej fotogalerii poniżej.

Wróć do góry