Wydawane przez Uczelnię czasopisma naukowe po raz pierwszy zostały umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych publikowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Na liście znalazły się: kwartalnik wydawany przez pracowników Wydziału Ochrony Zdrowia – „Health Promotion & Physical Activity” (20 pkt, ID: 201690); periodyk Wydziałów Humanistycznego i Sztuki – „Humanities and Cultural Studies” (20 pkt, ID: 201691); czasopismo wydawane przez Wydział Administracyjno-Ekonomiczny – „Problems of Economics and Law” (20 pkt, ID: 201692) oraz kwartalnik publikowany wspólnie przez pracowników Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego i Wydziału Politechnicznego – „Science, Technology and Innovation” (20 pkt, ID: 201693).

Umieszczenie uczelnianych periodyków na liście ministerialnej to ogromny krok w rozwoju naszych czasopism. Potwierdza nie tylko wartość merytoryczną publikowanych artykułów, ale także wysoką jakość prac redakcyjnych i wydawniczych. Gratulujemy redakcjom wyróżnionych czasopism i mamy nadzieję, że przyznana punktacja przyczyni się do intensyfikacji prac nad budowaniem ich marki i uzyskania jeszcze wyższej punktacji ministerialnej w przyszłości – mówi Prorektor ds. Nauki i Rozwoju dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni

Punktacja czasopism naukowych jest powiązana z ewaluacją osiągnięć polskich naukowców i oceną m.in. podmiotów należących do systemu szkolnictwa wyższego w Polsce (przyznawaniem kategorii naukowych). Pełną treść komunikatu Ministra oraz wykaz czasopism można znaleźć na stronie Resortu.

Czasopisma uczelniane ukazują się w formie elektronicznej na platformie: https://journals.anstar.edu.pl/. Redakcje korzystają z otwartego oprogramowania do zarządzania recenzowanymi czasopismami akademickimi – Open Journal Systems. Wszystkie artykuły są udostępniane w sposób otwarty na podstawie licencji publicznej Creative Commons. Zachęcamy autorów do rejestracji na naszej platformie publikacyjnej i zgłaszania tekstów, a czytelników do lektury opublikowanych prac.

Zapraszamy na stronę czasopism uczelnianych: https://journals.anstar.edu.pl/

Wróć do góry