To bardzo dobra informacja dla uczniów szkół średnich planujących kontynuację nauki oraz dla studentów i absolwentów studiów licencjackich. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie może prowadzić kształcenie na studiach magisterskich II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne. Wysoki poziom przygotowania uczelni potwierdziła swoją pozytywną opinią Polska Komisja Akredytacyjna, a decyzję o nadaniu stosownych uprawnień wydało już Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nabór potrwa jeszcze do 20 lipca, a jeśli kandydatów będzie mniej niż miejsc, dodatkowa rekrutacja odbędzie się także we wrześniu.

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oznaczają, że po zakończeniu studiów licencjackich będzie można kontynuować naukę w PWSZ w Tarnowie i zakończyć ją zdobyciem tytułu magistra. – Wielu naszych absolwentów Wychowania Fizycznego dzwoniło do nas i pytało – kiedy umożliwimy im kontynuowanie nauki w Tarnowie? Teraz to my kontaktujemy się z nimi i zapraszamy do dalszego studiowania – mówi dr Piotr Kuczek, kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego PWSZ.

 

Aby uzyskać uprawnienia Uczelnia musiała spełnić wiele warunków: od minimum kadrowego, przez bazę infrastrukturalną aż do programów kształcenia. – Opinia PKA i decyzja MNiSW, która dotarła do nas wczoraj potwierdzają, że sprostaliśmy im wszystkim. To oczywiście wymagało wielu wysiłków i ciężkiej pracy, ale najważniejsze, że udało się – cieszy się dr Kuczek.

Uruchomienie studiów II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne oznacza, że Instytut Ochrony Zdrowia jest pierwszym instytutem PWSZ w Tarnowie, w którym można zdobyć tytuł magistra na wszystkich prowadzonych kierunkach. W ramach naszego Instytutu funkcjonują trzy kierunki: Pielęgniarstwo, Fizjoterapia oraz właśnie Wychowanie Fizyczne. Studenci dwóch pierwszych mogli już wcześniej uzyskać w Tarnowie tytuł magistra, bardzo się cieszę, że dołączył do nich kolejny, ostatni, jaki mamy w swojej ofercie edukacyjnej mówi dr Mariusz Pociecha, dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia.

Absolwenci studiów licencjackich zainteresowani kontynuowaniem nauki na Wychowaniu Fizycznym mogą już rejestrować się w systemie rekrutacyjnym poprzez stronę kandydat.pwsztar.edu.pl.

Warto dodać, że tarnowska uczelnia posiada uprawnienia do nadawania tytułu magistra na pięciu kierunkach: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Wychowanie Fizyczne, Filologia Polska i Administracja.

Tegoroczna rekrutacja podstawowa potrwa w PWSZ w Tarnowie do 20 lipca. Nabór dodatkowy (na kierunkach, na których pozostaną wolne miejsca) prowadzony będzie od 1 do 14 września.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie jest najchętniej wybieraną szkołą tego typu w Polsce. Prowadzi kształcenie na 20 kierunkach i aż 32 specjalnościach w ramach studiów: licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych. Szczegóły dotyczące każdego z kierunków oraz procesu rekrutacji znaleźć można na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl.

Fot. E. Kotra

Wróć do góry