W ubiegły piątek student informatyki Arkadiusz Kopacz zaprezentował wirtualny model Nowej Synagogi w Tarnowie, projekt powstały w ramach pracy dyplomowej, której promotorem jest dr inż. Adam Pieprzycki. Pokaz wpisał się w obchody Galicjaner Sztetl – Dni Pamięci Żydów Galicyjskich. 

Początki imponującej pracy inżynierskiej można upatrywać w pomyśle miłośnika historii Tarnowa Mariusza Zaroda, który podzielił się swoim marzeniem co do wirtualnej rekonstrukcji synagogi z wykładowcą Katedry Informatyki PWSZ w Tarnowie dr. inż. Adamem Pieprzyckim. Kiedy poszukiwania studenta chętnego podjąć się zadania o rzadkim charakterze, jak na pracę dyplomową z informatyki realizowaną w naszej Uczelni, zakończyły się sukcesem, Arkadiusz Kopacz zajął się analizą materiałów archiwalnych.

Pierwszym etapem było zaprojektowanie modelu 3D synagogi w programie Blender. Jednak – jak mówi Arkadiusz Kopacz – głównym założeniem było stworzenie modelu do wizualizacji, po którym można się poruszać. Do tego celu wykorzystano silnik gry, co pozwoliło wykreować wirtualną rzeczywistość.

Najtrudniejszym  zadaniem pod względem zachowania oryginalnego wyglądu bożnicy było odwzorowanie wnętrza, ponieważ o ile można było zobaczyć, jak z zewnątrz wygląd bryła i rzut główny, o tyle dotarcie do dokładnych zdjęć wnętrza było bardzo utrudnione i uzyskaliśmy jedno czy dwa zdjęcia z dużą rozdzielczością z biblioteki wiedeńskiej – tłumaczy dr inż. Adam Pieprzycki. Sam student określił skromnie, że uznaje stworzony przez siebie model w 80% wierny oryginałowi.

Podczas pokazu zgromadzeni w Centrum Nowoczesnych Technologii obejrzeli dwa model – wyjściowy (3D) i powstały na jego podstawie umożliwiający spacer wewnątrz i na zewnątrz w ramach wirtualnej rzeczywistości. Promotor pracy inżynierskiej pokazał także część zbioru fotografii i grafik, bez których wykonanie projektu byłoby niemożliwe. Dr inż. Adam Pieprzycki zapewnił, że niebawem każdy będzie mógł zapoznać się ze stworzonym modelem i pospacerować po nieistniejącej już Nowej Synagodze.

Synagoga Nowa budowana była na rogu ulic Nowej i Waryńskiego według projektu Władysława Ekielskiego z przerwami od 1865 do 1908 r. Otwarto ją 18 sierpnia 1908 r. w dniu urodzin cesarza Franciszka Józefa I. W tamtym czasie była największą bożnicą w Tarnowie, w mieście, w którym w dwudziestoleciu międzywojennym Żydzi stanowili około 45% ogółu ludności. W listopadzie 1939 r. Niemcy podpalili, a następnie wysadzili świątynię. Pozostałością po niej jest kolumna będąca obecnie częścią pomnika na cmentarzu żydowskim w Tarnowie.

Stworzone modele są wynikiem ogromnej pracy studenta i promotora, łączenia wiedzy z różnych dziedzin nauki. Multidyscyplinarność podjętego trudu zaowocowało projektem, który posłuży nie tylko zdobyciu tytułu inżyniera przez studenta Katedry Informatyki, ale przede wszystkim lepszemu poznaniu bogatej i wielokulturowej historii Tarnowa.

 

Wróć do góry