Studenci pracy socjalnej oraz wykładowcy Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego 1 kwietnia 2023 r. odwiedzili Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”.

Dyrektor Agnieszka Hulska opowiedziała studentom o specyfice prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, która w tym przypadku polega na prowadzeniu ogólnodostępnego hotelu z restauracją w pomieszczeniach w pełni przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, wzroku i słuchu. Ponadto „Słoneczne Wzgórze” oferuje nowoczesne centrum konferencyjne. Studenci mieli możliwość zadawania szczegółowych pytań z zakresu historii przedsiębiorstwa, rekrutacji pracowników czy też finansowania takiego rodzaju podmiotu. Pani Dyrektor oprowadziła studentów po przedsiębiorstwie, gdzie studenci obejrzeli część restauracyjną, hotelową i rehabilitacyjną.

Wróć do góry