15 listopada studenci III roku chemii PWSZ w Tarnowie w ramach zajęć z przedmiotu Technologia Chemiczna udali się na pierwszą z trzech zaplanowanych wycieczek technologicznych. Tym razem miejscem docelowym była Grupa Azoty. Podczas wycieczki studenci mieli okazję kompleksowego prześledzenia procesu katalitycznego uwodornienia fenolu oraz sposobu zagospodarowania głównych produktów tej reakcji. Zwiedzano instalację, sterownię oraz stanowiska załadunkowe transportu kolejowego i drogowego. Opiekunem z ramienia Grupy Azoty był Pan mgr inż. Jarosław Brzuszek – Specjalista Technolog, a z ramienia PWSZ dr inż. Jerzy Nosek oraz dr inż. Piotr Niemiec.

Wycieczki tego typu są świetną okazją do uzupełnienia wiedzy zdobytej na wykładach i pozwalają poznać praktyczne aspekty przemysłu chemicznego.

Wróć do góry