Studenci specjalności administracja międzynarodowa i unijna dzięki pozyskanym przez Uczelnię środkom finansowym w ramach grantu Visegrad University Studies Grant przydzielanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki odwiedzili wraz z wykładowcą ks. dr. hab. Bogdanem Węgrzynem, prof. PWSZ węgierskie miasto Veszprem w dniach 8 do 10 maja 2015  roku.

Tarnowscy studenci wzięli udział w obchodzonych w Veszprem uroczystościach  ku czci Błogosławionej Gizeli, ksieni. W ogromnej mierze przyczyniła się Gizela do chrystianizacji Węgier poprzez fundowanie licznych klasztorów i kościołów. To właśnie ona miała najbardziej zabiegać o to, by w Veszprem powstała katedra. Także cały system rodzącej się wtedy państwowości zawdzięczają Węgry jej i przybyłym wraz z nią z Bawarii dostojnikom.   Wizyta była także  okazją do poznania stosowanych w praktyce rozwiązań ustrojowych, prawnych i organizacyjnych węgierskiej administracji państwowej i samorządowej.