Społeczność akademicka PWSZ w Tarnowie wraz z rodziną i przyjaciółmi śp. Rektora Stanisława Komornickiego spotkali się, by wspomnieć osobę i dorobek Profesora.

Przyczynkiem do spotkania stało się wydanie książki dr hab. Anny Pachowicz, prof. Uczelni „Stanisław Komornicki. Biografia niezwykłego człowieka”.  Autorka po długiej i pracowitej kwerendzie zebrała materiał, który posłużył do stworzenia biografii najlepiej opisującej postać drugiego w historii PWSZ w Tarnowie Rektora.  Wielogodzinne rozmowy z bliskim i współpracownikami Profesora oraz analiza dokumentów pozwoliły przedstawić Profesora czytelnikom, którzy nie mieli przyjemności poznać Rektora.

Spotkanie rozpoczęła obecna Rektor dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni, która mówiła między innymi o pasjach prof. Komornickiego, przede wszystkim zaś o umiłowaniu muzyki klasycznej. Następnie prof. Anna Pachowicz przybliżyła zebranym szczegóły dotyczące pisania książki. Wszyscy mogli oglądać prezentację składającą się z archiwalnych zdjęć Rektora Komornickiego.

Po głównej części przyszedł czas na część wspomnieniową. Wszyscy przemawiający zgodnie podkreślali, że prof. Komornicki ze względu na swoje rozległe zainteresowania i osiągnięci naukowe był człowiekiem renesansu. Łączył bycie humanistą i specjalistą w dziedzinie chemii. O Rektorze mówili syn Profesora Łukasz Komornicki, dr Józef Węglarz, dr hab. Wacław Rapak, prof. dr hab. Wojciech Regulski, Roman Ciepiela oraz Krystyna Latała.

Po spotkaniu w Kościele Akademickim w Tarnowie odbyła się msza św. w intencji Rektora Stanisława Komornickiego.

Wróć do góry