Biuro Karier, Projektów i Współpracy  PWSZ w Tarnowie wraz z nowym rokiem akademickim intensyfikuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym naszej Uczelni. Współpraca ta oparta jest na kilku filarach. 

Jednym z filarów są pogłębione wywiady z pracodawcami, ekspertami z określonych branż, które pomagają uczelni osadzić się w realiach  potrzeb rynku pracy. Wywiady te (badania fokusowe) realizowane są w małych (8 – 10 osobowych)  grupach z udziałem specjalistów, którzy w sposób krytyczny i konstruktywny odnoszą się do zawartości programów kształcenia , wskazują jego mocne i słabe strony z punktu widzenia pracodawców i potrzeb rynku pracy, dyskutują o potencjalnych możliwościach modyfikacji tychże programów, aby uczynić je jak najbardziej dostosowanymi do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych.

Pierwsze badania fokusowe zaplanowane są już na 04 i 05 października br.; kolejne na 13,14,27 i 28 października. Obszary, które zostaną poddane badaniom w październiku, to zarówno pola ważne z punktu widzenia humanistów  (badania dla filologii/ specjalność: polska), ale zostanie również uwzględniony obszar ekonomii/zarządzania finansami i rachunkowości i ten związany z pracą socjalną. O szczegółach można dowiedzieć się w uczelnianym Biurze Karier, które jest inicjatorem i realizatorem tego rodzaju współpracy.

Wróć do góry