Uroczysta konferencja w Centrum Paderewskiego Kąśna Dolna podsumowała kilkumiesięczny okres realizacji projektu pod nazwą „Złoty Indeks Wiedzy – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie w przestrzeni senioralnej”. Realizowany był on w ramach programu pod nazwą Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tarnowska uczelnia już po raz drugi była liderem projektu.

Po raz pierwszy w historii w projekcie uczestniczyło sześć organizacji seniorskich: Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Fundacji Kromka Chleba, Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu „Cieszko” w Ciężkowicach, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu „Nowoczesna Gmina Szczucin”

Państwowa Wyższa Szkoły Zawodowa w Tarnowie odgrywała rolę koordynatora i inicjatora wszelkich działań związanych z realizacją projektu. Zakładał on aktywizację intelektualną i społeczną seniorów poprzez organizację zajęć edukacyjnych, kulturowych, społecznych i badawczych, a tym samym poszerzenie wiedzy, własnych zainteresowań i pasji.

– Aktywność senioralna ma służyć rozwojowi intelektualnemu, społecznemu, a także wpływać na relacje międzypokoleniowe w drodze zdobywania wiedzy specjalistycznej. Projekt doskonale wpisuje się w idee upowszechnienie nauki, promowanie rozwoju solidarności międzypokoleniowej, zapobieganiu i wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz podwyższenia jakości życia – mówiła podczas spotkania dr Małgorzata Kołpa, Prorektor ds Współpracy i Rozwoju PWSZ w Tarnowie.

W ramach projektu realizowane były ściśle określone działania: liczne wykłady, warsztaty w ramach kształcenia praktycznego, lektoraty rozwijające sprawność intelektualną, spotkania integracyjne oraz wyjazdy i spotkania poznawcze poszerzające zarówno wiedzę jak i horyzonty.

Projekt w swej otwartej formule zakładał też szereg wyjazdów studyjnych. W tej edycji seniorzy wzięli udział w trzech tego typu wyjazdach pod hasłem: Sztuka Niepodległa Muzeum Narodowego w Krakowie, Śladami historii – wyjazd studyjny do Warszawy oraz Szlakiem naszych przodków.

– Biorąc pod uwagę, iż 2018 rok jest rokiem setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Naszą Ojczyznę, nie mogliśmy tego faktu pominąć w naszych działaniach. Postawiliśmy również na rzeczywistą współpracę pokoleń, której owocem – jednym z wielu – jest dzisiejszy koncert, podczas którego na tej scenie, która gościła przecież gwiazdy światowego formatu wystąpią już niebawem zespół Fermata przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy PWSZ oraz nowo utworzony chór przy UTW w Dąbrowie Tarnowskiej – kontynuowała dr Kołpa.

– Nie mogę nie wspomnieć w tym miejscu o osobach, które sprawowały pieczę merytoryczną nad realizacją założonych działań, a są nimi: nauczyciele akademiccy, wykładowcy, trenerzy oraz osoby posiadające wiedzę i doświadczenie tematyczne.

Skupienie działalności senioralnej wokół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie to również promocja kształcenia wyższego i popularyzacja rozwoju bez względu na wiek. Efektem mierzalnym projektu jest liczba przeprowadzonych wykładów (102h), warsztatów (314h), lektoratów (256h) i w sumie aż 18 wyjazdów studyjnych – relacjonowała

Za sprawną realizację projektu i kolejny rok owocnej współpracy władzom tarnowskiej uczelni dziękowała Maria Kanior, Honorowa Prezes UTW przy PWSZ.

– Cieszę się z tego, co udało nam się zrobić dla naszych seniorów. Dziękuję Pani Prorektor za życzliwość, wspieranie nas i poświęcony nam czas – mówiła. – Mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze wspólne dzieło. Jesteśmy do dyspozycji!

Konferencję uświetniły występy wspomnianych zespołów, wystąpienia zaproszonych gości oraz poczęstunek dla licznie przybyłych seniorów.

 

Wróć do góry