Finał 3. edycji gry terenowej pn. RozkręćmyTo! już za nami. Gra organizowana była przez Koordynatora ds. przedsiębiorczości akademickiej mgr inż. Barbarę Partyńską-Brzegowy, Studenckie Koło Naukowe MANAGER, działające przy Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.

Triumfatorami została drużyna szarych tj. Mateusz Zawadzki, Ewelina Wójtowicz oraz  Karolina Bulwa.

Do rozgrywek zgłosiło się 14 drużyn. Na terenie kampusu rozmieszczono 13 stanowisk, na których na zawodników czekały zadania z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Za każde poprawnie i szybko wykonane zadanie drużyny otrzymywały punkty.

TKP S.A. przygotowało dla uczestników jedno ze stanowisk, na którym dla studentów był przygotowany m.in. quiz ze znajomości terenów inwestycyjnych oraz możliwości rozwoju firmy w Tarnowie.

Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody w postaci bonów pieniężnych i materiałów promocyjnych PWSZ w Tarnowie oraz Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A.

Galeria:

Wróć do góry