W ostatnim tygodniu listopada studenci III roku Ochrony Środowiska zwiedzili tereny zdegradowane oraz zrekultywowane  znajdujące się na obszarze miasta Krakowa. Podczas zajęć terenowych studenci zapoznali się z rekultywacją obszaru po Zakładach Chemicznych Bonarka na których została wybudowana Bonarka City Center, Krakowskich Zakładów Sodowych Solvay na których został wybudowany Park Handlowy Zakopianka oraz Centrum Jana Pawła II. Trasa obejmowała również tereny po obozie koncentracyjnym Płaszów oraz związany z nim kamieniołom Liban, gdzie zobaczyli w jaki sposób natura sama zagospodarowała opuszczony teren. Obowiązkowym punktem wyjazdu był Park Bednarskiego utworzony ponad 100 lat temu na dnie nieczynnego kamieniołomu.

Wróć do góry