Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie rozpoczęła dodatkowy nabór na studia w roku akademickim 2019/2020. Wśród dostępnych kierunków znajduje się również filologia polska (profil praktyczny). Dodatkowa rekrutacja na studia potrwa do 13.09.2019 r. i prowadzona będzie poprzez stronę kandydat.pwsztar.edu.pl

Wiedza, umiejętności i kompetencje polonisty, jakie uzyskuje się w trakcie studiów na kierunku filologia polska, stanowią świetną podstawę kariery zawodowej w różnych nowoczesnych branżach i obszarach.

Absolwent polonistyki:

  • jest specjalistą w zakresie języka ojczystego i potrafi posługiwać się nim w różnych sytuacjach komunikacyjnych,
  • zna doskonale literaturę polską i potrafi odnaleźć w niej ponadczasowe wartości,
  • potrafi przekonująco przemawiać,
  • potrafi napisać różnorodne teksty, tworzyć slogany i hasła reklamowe.

Takie umiejętności wyróżniają polonistę i pozwalają na znalezienie swojego miejsca pracy w różnych sektorach komunikacji społecznej, marketingu, public relations, mediach. Jeśli polonista w trakcie studiów uzyska uprawnienia do nauczania języka polskiego, może także pracować jako nauczyciel w różnych typach szkół.

Z A P R A S Z A M Y !

https://www.youtube.com/watch?v=3TWmBCTyuGQ

Wróć do góry